Colofon & privacy

Copyright VluchtelingenWerk Nederland

Vragen over de inhoud van de website: info@vluchtelingenwerk.nl

Opmerkingen over de website: webmaster@vluchtelingenwerk.nl

Als je een storing of andere fout constateert, wil je ons dit mailen? Dank je wel!

Ontwerp

Sabel Communicatie, Bilthoven

Technische realisatie

Wowww!, Groningen

 • Privacyverklaring

  Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verstuurd via webformulieren. Deze worden verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor een bezoeker deze kenbaar maakt. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. De bezoeker kan zijn gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via onze donateurservice. E-mail: donateurs@vluchtelingenwerk.nl. Telefoonnummer (020) 346 72 07.

 • Disclaimer

  Op deze site is informatie te vinden over VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. VluchtelingenWerk Nederland geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert VluchtelingenWerk Nederland dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden. VluchtelingenWerk Nederland is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van VluchtelingenWerk Nederland.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal VluchtelingenWerk Nederland aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van VluchtelingenWerk Nederland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. VluchtelingenWerk Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

  VluchtelingenWerk Nederland kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

 • Cookies op deze website

  Wat is een cookie?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen die bij vervolgbezoeken wordt herkend. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je taalinstellingen worden onthouden.

  Er zijn drie soorten cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Denk hierbij aan een webshop waarbij onthouden wordt welke producten jij in je winkelmandje plaatst.
  • Analytische cookies: deze cookies verzamelen statistieken, zoals het aantal bezoekers van de website en het klikgedrag van de bezoekers.
  • Tracking cookies: door het plaatsen van deze cookies is het mogelijk om je gedrag online te volgen. Zo kan het zijn dat je na het bekijken van een bepaald product op een webshop dit product weer tegenkomt in een advertentie op een andere website.

  Cookies op deze website

  VluchtelingenWerk Nederland maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies worden onder andere ingezet voor de integratie van social media op onze website, zoals Twitter en Facebook. De analytische cookies zetten we in om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door te bekijken op welke manier de bezoekers van onze website gebruik maken en op welke links er veel geklikt wordt, kunnen we bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.

  We gebruiken de cookies ook om te zien of een pagina waarvan wij denken dat die interessant is voor jou ook wel goed vindbaar is. Als je bijvoorbeeld bepaalde informatie zoekt op onze website maar deze informatie niet kan vinden, kunnen we dat zien in de statistieken die verzameld zijn door de cookies. Zo weten we op welke manier we de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

  Regelmatig zetten we de cookies ook in voor A/B-testen. Dit zijn testen waarbij we twee versies van één pagina maken en kijken welke tot de beste resultaten leidt. De gegevens die we hiervoor opslaan zijn niet aan persoonlijke gegevens verbonden en dus anoniem.

  De cookies die we inzetten voor adverteren via Google Adwords zien we wel de demografische gegevens terug van de Adwords-bezoekers, maar deze gegevens zijn niet terug te leiden naar een individueel persoon. We maken hierbij gebruik van een zogeheten 'Third party cookie'. Hier kun je meer lezen over deze cookies.

  Tot slot houdt onze tracking cookie van Facebook bij hoe vaak promotionele content is bekeken en geeft het ons inzichten in de advertentiecampagne op Facebook. Dit voorkomt dat je te vaak dezelfde advertentie ziet. Adverteerders en derde partijen kunnen deze tracking cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wil je meer weten over het gebruik van de tracking cookies van Facebook? Lees dan meer hierover op de website van Facebook.

  Hoe kun je cookies verwijderen?

  Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de helpfunctie van je webbrowser raadplegen.

Deel dit met anderen