placeholder

Wat wij doen

Naar schatting zijn er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Ons werk vanuit het oogpunt van een vluchteling

Na een soms maandenlange reis over land en over zee komt een vluchteling aan in Nederland. De meeste vluchtelingen beginnen dan als asielzoeker. Een asielzoeker is iemand die Nederland om bescherming vraagt via een asielverzoek. Je gaat dan de asielprocedure in. Tijdens je eerste dagen ontmoet je een vrijwilliger van VluchtelingenWerk.

placeholder

De asielprocedure

In de periode dat jij in het azc woont (of in een noodopvanglocatie) kun je terecht bij onze vrijwilligers. Zij ondersteunen jou tijdens je asielprocedure en helpen met al jouw juridische vragen. Kinderen vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. Onze vrijwilligers zorgen daarom voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs de kindervakantieweken.

In het asiel- en integratiebeleid verdwijnt de menselijke maat. Met steun van donateurs blijven wij de politiek aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid.

placeholder

Gezinshereniging en je eigen huis

Als je in Nederland mag blijven, krijg je officieel een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning. Je hebt dan recht op gezinshereniging. Maar je krijgt geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms jaren duurt. Daarom helpt een vrijwilliger je om gezinsleden naar Nederland te krijgen. Ook heb je recht op een huis. Dit kan veel tijd kosten door de woningnood. In je nieuwe woonplaats maak je kennis met onze lokale vrijwilligers, waaronder onze maatschappelijk begeleiders.

placeholder

Inburgeren en een baan vinden

De overheid verplicht jou inburgeringslessen te volgen. Je kunt bij ons terecht voor een inburgeringstraject. Naast deze lessen oefen je je Nederlands in de praktijk met onze vrijwillige taalcoach. Zodra je een verblijfsvergunning (status) hebt mag je werk gaan zoeken in Nederland. Je moet daarvoor een heel nieuw netwerk opbouwen en bent nog maar net bekend aan het raken met de Nederlandse cultuur. Je kunt daarom terecht bij onze vrijwillige arbeidscoaches.

placeholder

Onze actuele projecten

In de opvanglocaties maken je kinderen misschien kennis met Time4You of met Samenspel. Of misschien ben je zelf nog jong en doe je mee met WUYM! om samen met Nederlandse jongeren activiteiten te organiseren. In onze verschillende projecten bieden we jou extra begeleiding náást onze reguliere dienstverlening.

placeholder

Nationale en internationale rechten van vluchtelingen

Steeds vaker krijg je als vluchteling te maken met een overheid die regels te streng uitlegt. Of die jou onrechtvaardig behandelt. We brengen deze misstanden onder de aandacht bij de politiek en vragen het grote publiek om steun. Soms leggen we deze zaken voor aan een nationale of Europese rechtelijke instantie. Omdat vluchtelingen ook te maken hebben met Europese regels, houden we Brussel in de gaten. Daarnaast delen we onze kennis met partnerorganisaties in het buitenland.

placeholder

Begrip voor vluchtelingen: voorlichting en campagnes

Een welkome samenleving is belangrijk voor jou, zodat je je thuis voelt en deel kunt uitmaken van de maatschappij. Daarom willen wij het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Dat doen we zelf en soms steunen we anderen via het VluchtelingenFonds en het Daagvlakactiviteitenfonds.

We voeren regelmatig campagne en werken samen met ambassadeurs. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren via het onderwijs informatie krijgen over het onderwerp vluchtelingen. We maken daarom gratis lespakketten. En we organiseren voorlichtingen voor scholen en bedrijven met mensen die zelf ooit hebben moeten vluchten.

placeholder

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Als vluchteling uit Oekraïne kom je terecht in andere opvanglocaties dan asielzoekers, bijvoorbeeld bij een gemeente of in een gastgezin. Je valt onder de speciale Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en dat betekent onder meer dat je mag werken in Nederland en dat je vrij kunt reizen door de EU. Deze situatie is tijdelijk en veel hangt af van hoe lang de oorlog in Oekraïne duurt en wat er in Brussel wordt besloten. VluchtelingenWerk is er ook voor Oekraïners en heeft de dienstverlening aangepast aan de vragen en behoeften die passen bij jouw situatie.

Maak contact met vluchtelingen

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, hebben nu extra hard jouw hulp nodig. Je kunt helpen op verschillende manieren.

placeholder

'Als je iemand écht kan helpen, voelt dat enorm goed'

Ad (72) is taalcoach
Word vrijwilliger