Juridische begeleiding

Vluchtelingen kunnen in alle stadia van hun asielprocedure rekenen op de deskundige, juridische  begeleiding van onze vrijwilligers en betaalde medewerkers. Onze juridische begeleiders staan hen bij tijdens hun asielprocedure en (indien van toepassing) de gezinsherenigingsprocedure.
placeholder

Juridische begeleiding in álle opvanglocaties

VluchtelingenWerk vangt geen asielzoekers op, dit doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Wel zijn onze medewerkers in iedere opvanglocatie aanwezig. Op elke locatie houden wij spreekuren waar de bewoners heen kunnen met vragen over de asielprocedure. Ook geven we voorlichting over de procedure, helpen we met het opvragen van documenten en geven we uitleg over brieven van de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) of de advocaat.

Doornemen van het vluchtverhaal

Op verzoek van de asielzoeker kan VluchtelingenWerk zijn of haar vluchtverhaal in kaart brengen. Dan gaat de vrijwilliger dieper in gesprek met de asielzoeker over ‘waarom’ hij asiel aanvraagt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat de betreffende persoon kwetsbaar is en/of veel heeft meegemaakt.

Ondersteuning bij gezinshereniging

Met dank aan onze vrijwilligers kunnen door oorlog verscheurde gezinnen elkaar weer in de armen sluiten. Veel vluchtelingen moeten noodgedwongen hun gezin achterlaten. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, kunnen gezinshereniging aanvragen. Aan zo’n gezinshereniging zitten veel regels verbonden. Onze vrijwilligers bieden begeleiding tijdens deze gezinsherengingsprocedure. We helpen bij het indienen van de aanvraag en ondersteunen de vluchteling gedurende de hele procedure: tot en met aankomst en verblijfsvergunning van de gezinsleden in Nederland. De aanvraag wordt vaak gedaan wanneer vluchtelingen nog op een asielzoekerscentrum wonen. Wanneer vluchtelingen tijdens de procedure naar een eigen woning verhuizen, nemen onze collega’s in de desbetreffende gemeente de begeleiding over. Gezinshereniging is ontzettend belangrijk, want hoe kun je bouwen aan een nieuwe toekomst als je kinderen en partner nog gevaar lopen?

Ondersteuning bij een duurzame terugkeer 

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Soms verblijven zijn dan al jaren in Nederland. Ook wanneer terugkeren wel mogelijk is, is het een ingrijpende beslissing. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen zich goed voor te bereiden op een duurzame terugkeer.

Informatie voor professionals

Snel naar: