Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

Het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (RSR) geeft advies bij complexe vragen op het gebied van vreemdelingenrecht. Het uitgangspunt is dat we overal een basisaanbod voor rechtsbescherming willen bieden, ook in die gemeenten waar Vluchtelingenwerk geen maatschappelijke begeleiding uitvoert.
placeholder

Wat doen we?

Juridische begeleiding is een kernactiviteit van VluchtelingenWerk. We bieden ondersteuning bij:

  • Gezinshereniging
  • (Niet-) verlenging verblijfsvergunning
  • Intrekking verblijfsvergunning
  • Nieuwe aanvragen/ doorverwijzing bij terugkeer van uitgeprocedeerden
  • Naturalisatie

Daarnaast bieden we een steunpuntfunctie voor medewerkers  in de regio en externe organisaties.

Advies

Het steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar; op een aantal locaties in het werkgebied is namelijk veel kennis opgebouwd over de begeleiding van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingen.

Met het steunpunt wil VluchtelingenWerk de juridische kwaliteit bewaken van onze juridische begeleiding. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van advies in individuele dossiers aan leidinggevenden van VluchtelingenWerk of externe partners. We bieden begeleiding en ondersteuning bij lastige juridische vragen en complexe dossiers.

Wie ondersteunen wij?

  • Mensen met een asielachtergrond/vluchtverleden;
  • Onze cliënten tijdens maatschappelijke begeleiding;
  • Ex-cliënten van onze maatschappelijke begeleiding;
  • Uitgeprocedeerden/ongedocumenteerden;
  • Slachtoffers van mensenhandel

Voor meer informatie over RSR kunt u contact opnemen met de RSR coördinator:
Rafael Baroch, rbaroch@vluchtelingenwerk.nl