VluchtelingenWerk helpt bij gezinshereniging

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleid VluchtelingenWerk gezinnen hierbij.
placeholder

Financiële ondersteuning dankzij donateurs

Naast praktische hulp bieden we ook financiële ondersteuning. Gezinsleden laten overkomen kost in sommige gevallen veel geld. Het Noodfonds van VluchtelingenWerk kan een bijdrage leveren in de kosten, bijvoorbeeld om het vliegticket te betalen. Goed om te weten: onze donateurs maken dit fonds mogelijk!

Breng verscheurde gezinnen weer samen

Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Maar de zorgen over de veiligheid van achtergebleven gezinsleden blijven. Zolang zij nog gevaar lopen, is het onmogelijk om een nieuw leven op te bouwen. Deze winter willen we samen met jou zoveel mogelijk verscheurde gezinnen weer samenbrengen. Help jij mee?

placeholder

Deze ondersteuning bieden onze vrijwilligers

  • Uitleg geven over de gezinsherenigingsprocedure
  • Helpen bij het aanvragen van een visum waarmee achtergebleven gezinsleden naar Nederland kunnen komen
  • Contact onderhouden met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Een advocaat benaderen als een visum-aanvraag onverhoopt wordt afgewezen
  • Samen met vluchtelingen vragen beantwoorden van de IND, en afspraken maken over het opsturen van de benodigde documenten uit het land van herkomst naar Nederland
  • Samen met vluchtelingen overleggen welke reisroute de achtergebleven gezinsleden moeten nemen naar een Nederlandse ambassade (meestal in een naburig land) en vandaaruit naar Nederland
  • Contact zoeken met de Nederlandse ambassade voor een afspraak met de achtergebleven gezinsleden, bijvoorbeeld voor een DNA-test.

Meer informatie