Iran: Repressie ondanks hervormingsbeloften

Sinds de revolutie van 1979 en het afzetten van de sjah is Iran een Islamitische Republiek. In 2017 werd Rohani herkozen tot president met een boodschap van gematigde hervormingen en meer contact met het buitenland.
De mensenrechtensituatie in het land is echter onverminderd slecht. Bekeerlingen, homoseksuelen en opposanten lopen gevaar. Begin 2018 zijn duizenden demonstranten opgepakt.

Waarom vluchten mensen uit Iran?

  • Het regime maakt zich schuldig aan mensenrechtenschendingen zoals arrestaties, verdwijningen, veroordelingen na oneerlijke processen, mishandeling en foltering.
  • De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting worden vergaand beperkt. Individuen kunnen de regering niet openlijk of privé bekritiseren zonder dat daarop met vergeldingsmaatregelen wordt gereageerd.

Geef nepnieuws geen kans en help mee met een gift

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Dat doen we onder andere door gevraagd en ongevraagd de publieke discussie te voeden met de juiste cijfers en informatie. Jouw steun is onmisbaar voor ons werk. Help mee en doe een gift.

Ja, ik help mee!

Belangrijkste groepen waarvoor gevaar dreigt

  • Politieke oppositie, regeringscritici, journalisten en vrouwen- en mensenrechtenactivisten lopen risico op arrestatie, verdwijning, marteling en vervolging.
  • Op gedrag dat volgens de Iraanse overheid in strijd is met de islam, bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, het hebben van een buitenechtelijke relatie of overspel staan zware straffen. Te denken valt aan zweepslagen of zelfs dood door steniging.
  • LHBT's (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) lopen het risico slachtoffer te worden van willekeurige arrestatie en marteling.
  • Etnische en religieuze minderheden, waaronder baha'i, soefi's, "afvalligen" (zoals christenbekeerlingen en atheïsten), Koerden en Arabische Iraniërs (Ahwazi) lopen het risico  slachtoffer te worden van geweld, arrestaties en gevangenisstraffen op basis van hun religieuze of politieke overtuiging.
  • Afghaanse vluchtelingen lopen het risico uitgezet te worden naar Afghanistan.

Cijfers

  • Wereldwijd zijn er 204.342 Iraanse vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR medi 2018 (Bron: UNHCR Mid-Year Trends 2018).
  • Het aantal eerste asielaanvragen in Europa tot en met september 2018 is 15.355. Europa (Bron: Eurostat).
  • In 2018 doen 1869 Iraniërs een asielaanvraag in Nederland (Bron: IND Asylum Trends).
Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: