Iran: Repressie ondanks hervormingsbeloften

Sinds de revolutie van 1979 en het afzetten van de sjah is Iran een Islamitische Republiek. In 2017 werd Rohani herkozen tot president met een boodschap van gematigde hervormingen en meer contact met het buitenland. De mensenrechtensituatie in het land is echter onverminderd slecht. Bekeerlingen, homoseksuelen en opposanten lopen gevaar.

Waarom vluchten mensen uit Iran?

  • Het regime maakt zich schuldig aan mensenrechtenschendingen zoals arrestaties, verdwijningen, veroordelingen na oneerlijke processen, mishandeling en foltering. Ook is het aantal executies de afgelopen jaren gestegen.
  • De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting worden vergaand beperkt. Individuen kunnen de regering niet openlijk of privé bekritiseren zonder dat daarop met vergeldingsmaatregelen wordt gereageerd.

Belangrijkste groepen waarvoor gevaar dreigt

  • Politieke oppositie, regeringscritici, journalisten en vrouwen- en mensenrechtenactivisten lopen risico op arrestatie, verdwijning, marteling en vervolging.
  • Op gedrag dat in strijd is met de islam, bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, het hebben van een buitenechtelijke relatie of overspel staan zware straffen. Te denken valt aan als zweepslagen of zelfs dood door steniging.
  • LHBT's (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) lopen het risico slachtoffer te worden van willekeurige arrestatie en marteling.
  • Etnische en religieuze minderheden, waaronder christenen, baha'i, soefi's, Koerden en Arabische Iraniërs, lopen risico het slachtoffer te worden van geweld, arrestaties en gevangenisstraffen op basis van hun religieuze of politieke overtuiging.
  • Afghaanse vluchtelingen lopen het risico uitgezet te worden naar Afghanistan.

Cijfers

  • Wereldwijd zijn er 83.507 Iraanse vluchtelingen geregistreerd (UNHCR medio 2015).
  • In 2015 doen 28.530 Iraniërs een asielaanvraag in Europa (Eurostat).
  • In de eerste helft van 2016 doen 581 Iraniërs een asielaanvraag in Nederland (IND Asylum Trends).
Meer informatie

Deel dit met anderen