woensdag 25 januari 2017

20 statushouders tekenen participatieverklaring in Hilversum

Op vrijdag 20 januari 2017 hebben 20 statushouders een getekende participatieverklaring in ontvangst genomen. Wethouder Arjo Klamer reikte de verklaringen uit in de burgerzaal van de gemeente Hilversum tijdens een feestelijke bijeenkomst. “Belangrijk is dat het hier niet stopt, maar dat participeren nu past begint. Hierbij is goede aansluiting op de arbeidsmarkt en opleidingen een vereiste. De gemeente wil zich inzetten voor haar nieuwe burgers,” zegt wethouder Arjo Klamer.

De participatieverklaring en voorlichting

Iedere statushouder die zich vanaf 1 januari 2016 gevestigd heeft in een Nederlandse gemeente dient de participatieverklaring te ondertekenen. Door middel van het ondertekenen van de verklaring geeft de vluchteling aan kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren. Verder verklaart de vluchteling actief een bijdrage te zullen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Gemeenten dienen volgens het bestuursakkoord voorlichting te geven over de thema's die in de participatieverklaring naar voren komen. VluchtelingenWerk verzorgt interactieve workshops om wat langer stil te staan bij deze thema's. Zo kunnen vluchtelingen kennis maken met hoe er in de Nederlandse samenleving over bepaalde onderwerpen wordt gedacht en kan het een bijdragen aan de integratie.

Met elkaar in dialoog

De 20 statushouders uit Syrië en Eritrea hebben de afgelopen periode tijdens zes workshops, onder leiding van trainer en gespreksleider Abdulrehman Icar van VluchtelingenWerk Midden-Nederland, met elkaar gesproken over de inhoud en de achtergrond van deze verklaring en de daarin genoemde kernwaarden.

“We vragen de deelnemers wat ze tegenkomen in de maatschappij en haken daarop in met de thema's van de participatieverklaring. De Nederlandse kernwaarden en de grondwet komen aan bod. We doen dit door het aangaan van de dialoog, speciale opdrachten en spel. Op deze manier kom je met elkaar in gesprek en kan je van elkaar leren. De deelnemers krijgen op deze manier bagage mee om de maatschappij in te gaan en verder aan de slag te kunnen met de Nederlandse taal en met het zoeken naar werk en opleiding,” vertelt trainer Abdulrehman Icar.

Persoonlijke uitreiking

Wethouder Arjo Klamer deelde de participatieverklaringen uit en vroeg aan iedere deelnemer wat hij of zij belangrijk vond en wat de toekomstplannen van de deelnemers waren. Vrijheid en gelijkwaardigheid werden als zeer belangrijk ervaren. Er zijn deelnemers die willen gaan studeren, tandarts willen worden, journalist of accountant willen worden of een eigen restaurant willen beginnen.

Na afloop werd er nog bijgepraat en genoten van de heerlijke hapjes uit Syrië en Eritrea die de deelnemers speciaal voor deze gelegenheid hadden gemaakt.

Deel dit met anderen