Amsterdam

Vluchtelingen en asielzoekers die in de gemeente Amsterdam komen wonen of worden opgevangen, worden op weg geholpen door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze medewerkers begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven wij voorlichting over en met vluchtelingen. 

 

placeholder

De unieke "Amsterdamse aanpak" 

In opdracht van de gemeente verzorgt VluchtelingenWerk in Amsterdam de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De aanpak in Amsterdam is uniek. De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, in combinatie met inburgering. Daar proberen we al mee te beginnen als de vluchteling in een asielzoekerscentrum (azc) in Amsterdam woont. Zo gaat minder kostbare tijd verloren. De gemeente werkt met een intensieve, persoonlijke, duurzame en integrale aanpak voor deze nieuwe Amsterdammers. De aanpak bestaat uit ondersteuning bij o.a. werk, opleiding, ondernemerschap, participatie, inburgering en taal. De gemeente zet hiervoor speciaal getrainde klantmanagers in, ondersteund door jobhunters. Vanuit VluchtelingenWerk worden vluchtelingen 2,5 jaar begeleid door beroepskrachten (in andere gemeenten wordt dit werk gedaan door vrijwilligers). Daarnaast bereiden we statushouders voor op alles waar ze mee te maken krijgen op het moment dat ze een woning in Amsterdam krijgen.

Inspirerende woonprojecten

Amsterdam telt een aantal bijzondere woonprojecten waar jonge vluchtelingen en Nederlanders samen wonen: Startblok Riekerhaven (270 statushouders) en de NDSM-werf in Amsterdam Noord (125 statushouders). VluchtelingenWerk heeft op beide locaties een kantoor waar consulenten hun cliënten ontvangen. Bewoners kunnen bij ons terecht voor maatschappelijke begeleiding. Op Startblok Riekenhaven draaien ook vrijwilligers van ons project Euro-Wijzer speciale spreekuren. Tijdens deze spreekuren begeleiden zij de bewoners met o.a. het op orde brengen van hun administratie en met budgettering.

Gespecialiseerde vrijwilligers 

Dagelijks zetten honderden van onze vrijwilligers zich in voor vluchtelingen in Amsterdam. In de gemeent zijn verschillende gespecialiseerde teams actief die zich richten op bijvoorbeeld de taal (taalcoaches), financiën (budgetcoaches) en wegwijs maken in de nieuwe buurt (wijkvrijwilligers). Daarnaast bieden onze woonvrijwilligers begeleiding bij het tekenen van het huurcontract, de bezichtiging van de woning en de kennismaking met Amsterdam. Vrijwilligers van het juridisch team zetten zich in voor vluchtelingen die bezig zijn met gezinshereniging en asielzoekers in de asielprocedure. Dit doen we zowel vanuit het azc als vanuit ons kantoor op het Surinameplein. Ook in het spreekuur en bij de receptie zijn vrijwilligers onmisbaar bij onze dienstverlening.