Nieuws, 17 maart 2014

Gemeenten maak het verschil bij de start van vluchtelingen!

VluchtelingenWerk en het UAF vragen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in een opiniestuk aandacht voor lokaal vluchtelingenbeleid. Gemeenten kunnen volgens ons het verschil maken in een goede start voor vluchtelingen. Onderstaand opiniestuk verscheen zaterdag 15 maart in een aantal regionale dagbladen, waaronder De Stentor.

Maak het verschil bij de start van vluchtelingen

Heeft u wel eens geworsteld met belastingformulieren? Zijn de brieven van de gemeente voor u altijd even begrijpelijk? Kent u de regels voor het aanvragen van een uitkering? Vraagt u zich wel eens af hoe uw leven eruit zou zien als u moest vluchten naar een land waar u niemand kent? Hoe zou u communiceren in een taal waarvan u geen woord verstaat? Asielzoekers en vluchtelingen worden dagelijks geconfronteerd met vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Wat voor ons vaak vanzelfsprekend is, wordt al snel een probleem in een vreemd land.

De Tweede Kamer heeft besloten dat nieuwkomers, onder wie vluchtelingen, voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn of haar toekomst zelf moet kunnen bepalen. Dat is een mooie gedachte, maar voor wie de weg niet kent en niet kan terugvallen op familie of vrienden, is dat vaak een moeilijk begaanbare route. Daarom is 'maatschappelijke begeleiding', waardoor ze persoonlijk wegwijs worden gemaakt in de Nederlandse samenleving, voor vluchtelingen van groot belang. Zonder deze ondersteuning is het risico groot dat hun talenten niet ontdekt en benut worden. Het is de gemeente die bepaalt of er geld wordt uitgetrokken voor die begeleiding.

Kapitaalvernietiging

Sommige gemeenten staan open voor vluchtelingen. Zo kan een gevluchte arts in Amsterdam zich bijscholen met behoud van uitkering. En een talentvolle vluchteling die vanwege oorlog in zijn of haar land van herkomst geen studie heeft kunnen afronden, krijgt in Utrecht de kans om een Nederlands hoger onderwijsdiploma te halen. Met zo'n kwalificatie wordt de toegang tot een behoorlijke plaats op de arbeidsmarkt een stuk gemakkelijker. Zo'n gemeentelijk beleid biedt vluchtelingen de kans om te participeren op hun niveau. Er zijn helaas ook gemeenten waar niet gekeken wordt naar de vooropleiding of talenten van vluchtelingen. Dat betekent soms dat een ingenieur in de groenvoorziening belandt of een chirurg aan de lopende band moet zien te overleven. Een vorm van kapitaalvernietiging.

Deze week maakte het SCP bekend dat werkloosheid vluchtelingen extra hard treft. Hun motivatie is juist heel groot. Asielzoekers en vluchtelingen moeten in Nederland een eerlijke kans krijgen om te tonen wat ze waard zijn. Gemeenten kunnen daarbij veel doen voor vluchtelingen. Zij kunnen maatschappelijke begeleiding mogelijk maken, taalonderwijs stimuleren en vluchtelingen met een uitkering laten studeren. Zij kunnen stages en werkervaringsplaatsen aanbieden. Zij kunnen bij grote projecten met bedrijven afspraken maken over banen voor vluchtelingen.

Profiteren

Die aanpak werkt. Firaz woont in Venlo en is een uit Irak afkomstige arts. Het is niet effectief hem in een taalklasje te zetten met analfabeten. In zijn geval is dat gelukkig niet gebeurd. In korte tijd haalde hij zijn inburgeringsexamen, daarna mocht hij studeren met behoud van uitkering en nu loopt hij co­schappen in een ziekenhuis. Als arts zal hij in Nederland waardevol werk kunnen verrichten.
Zo'n traject kent veel winnaars. Firaz kan zijn talenten tonen en behoudt zijn gevoel van eigenwaarde. De samenleving profiteert van zijn inzet en zijn capaciteiten.

Als u gaat stemmen op 19 maart, denkt u dan ook even aan vluchtelingen. Helpt uw stem vluchtelingen in Nederland kansen op een nieuwe start te bieden? Is degene die u in uw gemeente gaat vertegenwoordigen, ook bereid zich actief in te zetten voor vluchtelingen?

Dorine Manson & Mardjan Seighali