Nieuws, 3 oktober 2017

“Goed dat dit plan van tafel is”

De Eerste Kamer heeft het voorstel van het kabinet verworpen om de naturalisatietermijn op te rekken van vijf naar zeven jaar. “Dit is goed nieuws voor vluchtelingen”, zegt directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland. “Deze wet zou de integratie van vluchtelingen alleen maar belemmeren. Goed dat het plan van tafel is.”

De PvdA, die eerder in de Tweede Kamer nog voor was, stemde tegen, net als 50Plus. Die partij zorgde voor de een krappe meerderheid tegen het voorstel. Volgens 50Plus heeft de staatssecretaris hen niet weten te overtuigen dat het verlengen van de termijn goed is voor de integratie. Het idee van het kabinet was juist dat mensen beter geïntegreerd zouden zijn op het moment dat ze de Nederlandse nationaliteit zouden krijgen.

Belemmeringen

“Het is goed dat dit niet doorgaat”, zegt Dorine Manson. “Het zou voor vluchtelingen alleen maar moeilijker worden om een baan te vinden, te reizen of een huis te kopen. Grote belemmeringen om een nieuw bestaan in Nederland te kunnen opbouwen. Wij weten hoe belangrijk het voor vluchtelingen is om het gevoel te hebben er echt bij te horen in de samenleving en Nederlander te mogen zijn.”

Raad van State

Eerder al in 2014 stelde de Raad van State dat dit geen goed plan was. Ook dit hoogste adviesorgaan concludeerde dat de verlenging niet goed voor de integratie zou zijn. Lees hier het advies van drie jaar geleden.