Nieuws, 16 mei 2018

Onderzoek toont: Kansen voor ondernemende vluchtelingen nog veelal onbenut

Menig vluchteling was ondernemer in het land van herkomst en zou dat hier willen voortzetten. Slechts een klein deel slaagt daar in. Want de route naar een eigen bedrijf is, in het bijzonder voor vluchtelingen, zeker niet zonder obstakels. Dat blijkt uit onderzoek van Lysias Consulting Group in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland, gefinancierd door ING Nederland Fonds. Het onderzoek concludeert dat er nog te weinig gebeurt om deze obstakels weg te nemen. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: "Met dit onderzoek zijn de kansen en obstakels voor ondernemerschap voor vluchtelingen in kaart gebracht. Hoog nodig. We weten namelijk dat vluchtelingen vaak een ondernemersachtergrond hebben, én kwaliteiten meebrengen die onze economie goed kan gebruiken. Zo heb ik altijd het succesverhaal van Omar Munie in mijn achterhoofd."

Samenwerking

Hoewel er niet één formule is voor succes, is een belangrijke stap het beter in kaart brengen van verschillende ondersteunende initiatieven  die er al zijn. Ondersteunende initiatieven die werken met minder nadruk op uitgewerkte businessplannen, en meer nadruk op meteen doen (‘lean startups’) sluiten beter aan bij de energie en drive van startende ondernemers dan de participatietrajecten, zo blijkt uit het onderzoek. Ook blijkt dat praktische ondersteuning door ervaren coaches goed werkt. Winst valt er te behalen als er meer samenwerking komt tussen gemeentes en dit soort initiatieven om zo tot goede matches met vluchtelingen te komen.

Financiële out-of-the-box oplossingen

Ook zou het startende ondernemers helpen als gemeenten flexibeler omgaan met vluchtelingen die vanuit de bijstand een eigen zaak beginnen. Bijvoorbeeld door part-time ondernemerschap mogelijk te maken, waarbij je vanuit de bijstand ruimte krijgt te werken aan het opzetten van je eigen onderneming. Maatwerk en flexibiliteit waarbij het aanbod aansluit bij de behoeften van de vluchteling is belangrijk voor deze zeer diverse doelgroep.

Netwerk cruciaal

Vrijwel alle succesvolle ondernemers hebben één ding gemeen; een divers netwerk, bestaande uit bereidwillige ondersteuners met wie ze samen aan hun bedrijf hebben kunnen bouwen - met zowel morele als financiële steun. Ondernemersnetwerken, zoals de Rotary, Lions Club of Ondernemersklankbord spelen hierbij een belangrijke rol. Het hebben van een netwerk blijkt cruciaal om het te redden als zelfstandig ondernemer. Het spreken van de Nederlandse taal is daarbij op de korte termijn geen voorwaarde voor succes als ondernemer, maar alle ondernemers dienen op den duur Nederlands of Engels te spreken willen zij succesvol blijven.

Opening eigen zaak

Rapport: Onderzoek naar ondernemerschap onder statushoudersHet onderzoek nam een aantal initiatieven onder de loep, waaronder een pilot van de gemeente Rotterdam, de landelijke organisatie voor microfinanciering Qredits, het Albeda College en VluchtelingenWerk. De verschillende partijen wisten elkaar hier goed te vinden. Van de twaalf deelnemende vluchtelingen zijn er in een halfjaar inmiddels vier gestart met een eigen zaak. Individuele coaching door een vrijwilliger van VluchtelingenWerk is hier verbonden met e-learningmodules van Qredits en met klassikaal onderwijs op het Albeda. Op 17 mei openen Dorine Manson en de directeur van Qredits, Elwin Groenevelt, in Rotterdam de zaak van een vijfde ondernemer uit deze pilot.

Ondernemerschap als aantrekkelijke integratieroute

Dit rapport geeft inzicht in hoe vluchtelingen beter kunnen worden ondersteund op weg naar het ondernemerschap. Met de uitkomsten vragen we aandacht voor ondernemerschap van vluchtelingen als een aantrekkelijke integratieroute. Ook zullen wij bij de Rijksoverheid ondernemerschap van vluchtelingen blijven aankaarten in het licht van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) dat minister Koolmees van SZW onlangs presenteerde.