Nieuws, 27 januari 2014

Oprekken naturalisatietermijn onnodig en niet goed voor integratie

VluchtelingenWerk is verheugd dat de Raad van State negatief heeft gereageerd op het wetsvoorstel van het kabinet om de naturalisatietermijn op te rekken. Volgens het voorstel moeten vluchtelingen en andere migranten niet 5, maar 7 jaar wachten totdat zij de Nederlandse nationaliteit mogen krijgen. Dit staat in het regeerakkoord. VluchtelingenWerk was direct ontsteld over dit voorstel en is blij met de bijval van de Raad van State.

Bevordert integratie niet

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: "Voor vluchtelingen is naturalisatie zo belangrijk.  Ze kijken uit naar het moment dat ze Nederlander worden, zodat ze werkelijk kunnen meedoen en erbij horen. Dat is nu na 5 jaar. Het kabinet wil die termijn verder oprekken. Voor welk probleem is dit een oplossing? Het bevordert de integratie van vluchtelingen absoluut niet. Bovendien is het in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag. Deze verdragen schrijven staten voor dat zij naturalisatie voor vluchtelingen juist moeten vergemakkelijken!"

Van tafel

Het advies van de Raad van State wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd en zal later behandeld worden. VluchtelingenWerk hoopt van harte dat het voorstel van tafel gaat.
Lees hier het advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel zelf staat niet online.