Nieuws, 11 maart 2014

SCP: Werkloosheid treft vooral vluchtelingen extra hard

Vandaag wordt het SCP Jaarrapport Integratie aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken. Uit het rapport blijkt dat migranten extra hard worden getroffen door werkloosheid. De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Ook de armoede is groot. De situatie is het ongunstigst bij Marokkaanse Nederlanders en vluchtelingen. Migranten lijken voor een deel slachtoffer te zijn van discriminatie: zij zijn veel vaker werkloos dan autochtone Nederlanders met dezelfde kwalificaties.

Geen netwerk

VluchtelingenWerk is niet verrast door de uitkomsten van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dorine Manson, directeur: "Vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot. Vluchtelingen missen een Nederlands netwerk en hebben door de vluchtperiode vaak lange tijd niet geleerd of gewerkt. Voor Somaliërs bijvoorbeeld geldt dat vanwege de burgeroorlog mensen decennialang niet naar school konden gaan. Integreren en een andere taal leren duurt daarom langer. Een inburgeringsdiploma geeft geen toegang tot een vervolgstudie en blijkt op de arbeidsmarkt weinig te betekenen. Werkgevers willen erkende Nederlandse diploma’s of werkervaring zien. Het is daarom belangrijk om vluchtelingen bijvoorbeeld een opleiding of leerwerktraject te bieden."

Kansen bieden

Vluchtelingen die het wel lukt om een baan te vinden, krijgen in de praktijk vaak tijdelijke contracten via een uitzendbureau en vliegen er dus in zwaar weer als eerste uit. VluchtelingenWerk roept Rijk en gemeenten daarom op om vluchtelingen kansen te geven op financiering van onderwijs en opleidingen zodat zij zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dit kan door het studeren met behoud van uitkering mogelijk maken. Daarnaast vraagt VluchtelingenWerk aan gemeenten om extra aandacht voor vluchtelingen in het kader van de uitvoering van de recente Participatiewet.

Kloof dichten

VluchtelingenWerk zelf probeert de kloof tussen vluchteling en arbeidsmarkt kleiner te maken door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Accenture en Manpower. Manson: "Veel vluchtelingen hebben talenten die moeizaam tot ontwikkeling komen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Verschillende factoren veroorzaken dit: onbekendheid, mismatches en verkeerde verwachtingen bijvoorbeeld, en het voor werkgevers niet op een herkenbare manier in beeld brengen van talent.” ManpowerGroup speelt dankzij onze samenwerking een actieve rol in de ontwikkelingen van talenten van vluchtelingen. Met het project Startbaan gaan we in drie jaar tijd 600 vluchtelingen aan werk helpen. Accenture ondersteunt dit met haar MVO-programma 'Skills to Succeed'.

Eind oktober komt VluchtelingenWerk met haar eigen onderzoek de IntegratieBarometer waar ook dieper wordt ingegaan op vluchtelingen en de arbeidsmarkt.

Lees hier het SCP Jaarrapport.