Nieuws, 19 januari 2021

Slechts twee alleenstaande kinderen uit Moria naar Nederland

Van de beloofde 50 kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkamp Moria verblijven mogen er slechts twee naar Nederland komen. Dat liet staatssecretaris Broekers-Knol vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. VluchtelingenWerk Nederland is verbijsterd door de uitvoering die het kabinet geeft aan de ‘moriadeal’. Het kabinet laat vluchtelingen in Moria, en in het bijzonder kinderen die daar zonder ouders zitten, in de steek.
placeholder

Moriadeal

In reactie op de brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos onderhandelden coalitiepartijen in Nederland over het opnemen van een deel van de getroffen vluchtelingen uit het kamp. De zogenoemde ‘moriadeal’ kon direct op veel kritiek rekenen. De afspraak hield in dat er 50 vluchtelingen in gezinsverband, en 50 kinderen zonder ouders uit Moria naar Nederland mochten komen. Dit aantal is in mindering gebracht op het jaarlijkse quotum voor de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen elders op de wereld. Bovendien zou de rechtsbescherming in de Nederlandse asielprocedure teruggeschroefd worden.

De wereld op zijn kop

Het kabinet komt nu terug op de belofte alleenstaande kinderen uit Moria op te nemen, omdat die niet ‘kansrijk’ genoeg zouden zijn. VluchtelingenWerk vindt het ‘de wereld op zijn kop’ dat kinderen zonder ouders in een humanitaire noodsituatie moeten voldoen aan een onrealistisch wensenlijstje van staatssecretaris Broekers-Knol. Dat er uiteindelijk slechts twee daadwerkelijk naar Nederland mogen komen vindt VluchtelingenWerk ‘de schaamte voorbij’. Andere lidstaten hebben wél ruimhartig asielzoekers overgenomen uit de Griekse kampen.

Afghaanse vluchtelingen

De lijst met eisen die Nederland heeft gesteld hield onder meer in dat het moest gaan om kinderen uit herkomstlanden waarvan gemiddeld meer dan 75% van de asielzoekers bescherming kregen. Bovendien moesten de kinderen jonger dan 14 jaar zijn. Veel kinderen die zonder ouders in Griekse kampen terecht kwamen zijn gevlucht voor oorlog of vervolging in Afghanistan. Omdat in Nederland 60% van de Afghanen bescherming krijgen konden alle Afghaanse kinderen niet voldoen aan de eisen van Broekers-Knol. Dit zegt meer over het strenge beleid voor Afghanen dan over de kinderen zelf. In Frankrijk en Italie krijgen vrijwel alle Afghanen een verblijfsvergunning.

In de steek gelaten

Het lijkt erop dat geen van de vluchtelingen die in het kader van de moriadeal naar Nederland kwamen of nog komen ook daadwerkelijk uit kamp Moria komen. De meesten komen waarschijnlijk van het Griekse vasteland. VluchtelingenWerk concludeert dat de moriadeal uiteindelijk op geen enkele manier iets betekent voor de noodsituatie in Moria. Het kabinet laat hiermee de vluchtelingen van Moria, en in het bijzonder de kinderen zonder ouders, in de steek.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie