Nieuws, 3 maart 2020

VluchtelingenWerk: geen vertrouwen in ‘noodmaatregelen’ Broekers-Knol

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Broekers-Knol weten nieuwe maatregelen te nemen in een poging om de crisis bij de IND op te lossen. VluchtelingenWerk heeft er geen vertrouwen in dat deze maatregelen het tij zullen doen keren. "Het is triest dat de urgentie pas gevoeld lijkt te worden nu het financieel pijn doet. Na talloze waarschuwingen en adviezen naast zich neer te hebben gelegd komt staatssecretaris Broekers-Knol nu met maatregelen die weinig vertrouwen wekken. En nog steeds wordt niet alles op alles gezet om de achterstanden op te lossen."

Weer worden problemen vooruit geschoven

Staatssecretaris Broekers-Knol lijkt de grip op het asielsysteem helemaal kwijt te zijn. Afgelopen maandag kondigde ze ‘noodmaatregelen’ aan, maar in plaats daarvan blijkt ze het probleem nu af te schuiven op een ‘taskforce’ en een ‘crisismanager’. Too little, too late. Dat een aantal concrete aanbevelingen die onder andere de commissie Van Zwol deed nog steeds niet worden overgenomen, laat zien dat de staatssecretaris nog steeds niet alles op alles zet om de problemen op te lossen.

Leg het zelf uit

Met ongeloof lezen we dat duizenden wanhopige asielzoekers die soms al langer dan anderhalf jaar wachten op hun eerste gesprek bij de IND in de steek worden gelaten, en nieuwe aanvragen met voorrang behandeld gaan worden. Om hogere kosten te voorkomen. We vragen staatssecretaris Broekers-Knol om dit kille besluit eerst zelf uit te komen leggen aan de wachtende asielzoekers. Velen van hen hebben een gezin dat soms nog in een gevaarlijke situatie meewacht, zoals bijvoorbeeld in Idlib. We gaan ervan uit dat de staatssecretaris staat voor haar beleid en bereid is de mensen waar het hier om gaat te vertellen dat zij waarschijnlijk nog veel langer moeten wachten. Terwijl nieuwe asielverzoeken meteen worden behandeld.

Laat IND-medewerkers met rust

Keer op keer heeft het kabinet waarschuwingen in de wind geslagen en is er te laat ingegrepen. De problemen bij de IND zijn nu uitgegroeid tot zulke grote proporties dat er geen kant-en-klaar antwoord meer op is te formuleren. VluchtelingenWerk vindt het daarom onbegrijpelijk dat belangrijke adviezen nog steeds in de wind worden geslagen. De hoor- en beslismedewerkers van de IND verdienen nu alle rust en ondersteuning om hun werk goed en zorgvuldig te doen. In plaats daarvan is staatssecretaris Broekers-Knol nog steeds van plan om hen er extra taken bij te geven, door te bezuinigen op de rechtsbijstand en de geldigheidstermijn voor verblijfsvergunningen te verkorten.

Neem bestaande adviezen opnieuw in overweging

Ook adviezen om terughoudend met Dublinprocedures om te gaan, en die voor asielzoekers uit veilige landen helemaal te schrappen, kunnen medewerkers van de IND meer slagkracht geven. Dat deze belangrijke adviezen nog steeds niet worden overgenomen wekt weinig vertrouwen in de bereidheid om echt alles te doen om de achterstanden terug te dringen. VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris met klem op deze en andere aanbevelingen opnieuw in overweging te nemen.