Legesfonds: laatste vangnet voor vluchtelingen

Als vluchtelingen de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, kunnen zij een beroep doen op het Legesfonds (Noodfonds) van VluchtelingenWerk. Aan de hand van het voorbeeld van Amina laten we zien waarom dit Noodfonds zo hard nodig is.

Amina is een vluchteling uit Somalië. Naast moeder van twee kinderen is ze nierpatiënt. Drie maal per week wordt ze in het ziekenhuis gedialyseerd. Zonder die dialyse zal ze overlijden, zeggen haar doktoren. Toch werd Amina’s asielaanvraag afgewezen. Amina moest met haar gezin terug naar Somalië.

Omdat ze in Somalië niet goed behandeld kan worden, krijgen Amina en haar gezin eerst voor een jaar uitstel van vertrek naar Somalië in verband met haar medische situatie. Na dat jaar kan Amina een verblijfsvergunning op medische gronden aanvragen. Maar bij het horen van de kosten, zakte Amina de moed in de schoenen. In twee jaar tijd moet Amina maar liefst € 2.042 ophoesten voor het aanvragen en verlengen van verblijfsvergunningen voor zichzelf en haar gezin.

Een rekenvoorbeeld

 

 

Soort vergunning
Kosten AminaKosten manKosten per kind (2 x)Totaal
Aanvraag verblijfsvergunning medische behandeling (voor een jaar)
€ 0€ 240€ 51€ 342
Verlenging verblijfsvergunning medische behandeling (voor een jaar)
€ 0€ 240€ 51€ 342
Aanvraag voortgezet verblijf (geldig voor vijf jaar)
€ 1.016€ 240€ 51€ 1.358
Totaal   € 2.042

 

 


In de tabel is te zien dat Amina in de eerste twee jaar erg veel kosten heeft. Dat zou niet zo’n probleem zijn als ze zou kunnen werken, maar dat is niet toegestaan. Ook haar (gezonde) echtgenoot mag op basis van de medische vergunning niet werken. Ze hebben wel recht op huisvesting en een uitkering. Het gezin kan ook kiezen voor een jaarlijkse, goedkopere verlenging van de vergunning die intrekbaar is. Hierdoor blijven ze dan wel langer in onzekerheid.

Wat doet VluchtelingenWerk?

Vluchtelingen in Amina’s situatie kunnen een beroep doen op het Legesfonds (Noodfonds) van VluchtelingenWerk. Dit fonds is nadrukkelijk bedoeld als laatste vangnet – alleen vluchtelingen die de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen, komen in aanmerking voor tegoeden uit het fonds.

Om in aanmerking te komen voor geld uit dit fonds, moeten vluchtelingen kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben. Ook moet het uitgesloten zijn dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen mensen de kosten volledig vergoed.