Gezondheid

 • ARQ
  Arq is het Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Met uitgebreid aanbod van nieuwsberichten en publicaties.
 • Dokters van de Wereld - Zorgcafé
  In Dokters van de Wereld - Zorgcafé kunnen nieuwkomers terecht bij psychosociale ondersteuners: artsen, verpleegkundigen en psychologen die intensief samenwerken met tolken Farsi, Arabisch en Tigrinya. Asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers kunnen bij hen terecht met hun verhaal en gezondheidsproblemen. Ze krijgen uitleg over ons gezondheidszorgsysteem en worden begeleid in contacten met reguliere zorgverleners.
 • Equator Foundation
  Equator Foundation richt zich op getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel in Nederland, en op populaties in oorlogsgetroffen gebieden elders in de wereld. Equator staat voor het gelijktijdig bevorderen van mentaal herstel en sociale binding.
 • Gezondheidscentrum Asielzoeker (GC A)
  De gezondheidszorg voor alle asielzoekers in Nederland wordt geregeld via het GC A. Met informatie voor asielzoekers waar zij terecht kunnen als ze ziek zijn of een dokter zoeken.
 • GGD Nederland
  De GGD’en zijn verantwoordelijk zijn voor de publieke zorg voor asielzoekers in de opvanglocaties van het COA en ook voor de vergunninghouders in de gemeenten. Nieuws en achtergronden over de gezondheidszorg van asielzoekers vind je op Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Bekijk ook de factsheet Gezondheidszorg asielzoekers in Nederland.
 • Johannes Wier Stichting
  Houdt zich bezig met de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten. Aan deze stichting zijn een aantal inhoudelijke werkgroepen verbonden, waaronder de werkgroep Advisering bij Hongerstaking (kijk bij onderdeel ‘Themadossiers’).
 • Lampion
  Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan illegalen. Zorgverleners die te maken hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, kunnen bij Lampion terecht met vragen over verblijfsrecht, opvangmogelijkheden, financiën en medische en gezondheidskwesties.
 • MIKADO
  Landelijk kenniscentrum op het gebied van de interculturele zorg.
 • Movisie
  Centrum voor kennis en advies over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Met onder meer dossiers over oudere vluchtelingen, eerder verworven competenties en belangenbehartiging van ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers).
 • Pharos, Kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid
  Op de website van Pharos is informatie te vinden over onder meer interculturalisatie van de zorg, medische aspecten bij terugkeer en in de asielprocedure, meisjesbesnijdenis en hulpverlening. Met uitgebreide aanwinstenlijst, bibliotheek en veel te downloaden teksten.
 • Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)
  Site over de RZA, de regeling voor de medische zorg voor asielzoekers. Met informatie voor zorgaanbieders over de regeling en vergoedingen, brochures en formulieren en antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Zorginstituut Nederland
  CVZ is de uitvoerder van de Regeling Illegalen, waarmee zorgverleners aanspraak kunnen doen op vergoeding voor zorg aan deze groep mensen. Met informatie over die regeling en overzichten van gecontracteerde zorgaanbieders.