NRTO en Geschillencommissie

Wij zijn lid van de NRTO en de geschillencommissie.

Met ons lidmaatschap van het NRTO, conformeren wij ons aan de gedragscode van de NRTO en Algemene Voorwaarden van de NRTO.

Met ons lidmaatschap van de Geschillencommissie, kunnen we een goede klachtefhandeling garanderen.