Inburgeringscursussen Wet Inburgering 2013

Op locaties waar VluchtelingenWerk een aanbod verzorgt voor de nieuwe Wet Inburgering 2021, kunnen statushouders van de oude Wet Inburgering 2013 de cursus continueren. Ook kan er een mogelijkheid zijn om cursisten van andere taalaanbieders over te nemen.
placeholder

Inhoud van de inburgeringscursus

De cursus bestaat uit drie dagdelen les per week (8 uur per week) én 8 uur per week aan huiswerk. Op locatie Groningen is dit 9 uur per week verdeeld over 3 dagdelen. Onze professionele docenten geven lessen op het gepaste niveau. De inburgeringsklassen hebben gemiddeld 15 personen en alfaklassen maximaal 12. Zo bieden we de begeleiding die een cursist nodig heeft.

Taalcoaches

Taal is van onschatbaar belang bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Helaas kennen vluchtelingen vaak niet voldoende mensen waarmee zij Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Daarom koppelen wij cursisten aan vrijwillige taalcoaches uit de gemeente. Samen gaan zij met taal aan de slag, bijvoorbeeld door te studeren in de bibliotheek, maar ook door eropuit te gaan naar een supermarkt of een buurthuis. Locatie Groningen heeft geen taalcoaches en beschikt over een open leercentrum met vrijwilligers.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Na de taalcursus NT2 volgt een cursist ook een ONA-training (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). In deze module leert hij/zij over werken in Nederland, solliciteren, beroepskeuze, beroepskansen en een netwerk opbouwen. Daarna of tijdens de inburgeringscursus kan een cursist ondersteuning krijgen door onze vrijwilligers bij het vinden van werk, stage, vrijwilligerswerk of een opleiding, als hierover (subsidie-) afspraken zijn gemaakt met de gemeente.

Leerniveau en tempo

Er zijn lesgroepen met verschillende leerniveaus:

  • Alfabetisering
  • Inburgering
  • Staatsexamen NT2

Op elke leslocatie bieden wij Alfabetisering en Inburgering aan. Op enkele van die locaties zijn er ook klassen Staatsexamens NT2. Ons lesprogramma is afgestemd op snelle leerders en minder snelle leerders in de klas. De docent houdt zo rekening met het tempo en het niveau dat een cursist aan kan. Locatie Groningen neemt geen nieuwe analfabeten meer aan.

In één keer slagen

Ons programma voorziet in maatwerk, individuele begeleiding en vraagt om een inspanningsverplichting van een cursist. Het doel is om een cursist in één keer te laten slagen voor het examen. Er wordt eerst een intaketoets afgenomen om de leerbaarheid en leertempo te bepalen. Dan wordt een cursuscontract getekend. Hierin wordt het niveau en de cursusduur vastgelegd. Mocht er meer tijd nodig zijn voor het examen, dan kan de cursist extra weken (modules) inkopen.

Keurmerk

Al onze NT2-lessen zijn gecertificeerd voor het Blik op Werk keurmerk en onze docenten zijn gecertificeerd NT2-docent. De inburgeringscursus wordt elk jaar gecontroleerd door Blik op Werk en ieder jaar bezoekt een onafhankelijke auditor van KIWA VluchtelingenWerk om te toetsen op kwaliteit. Sinds 2017 worden ook inspecties uitgevoerd door ITTA.

Hieronder zie je onze gemiddelde slagingspercentages en beoordelingen. Op de site van Blik op Werk vind je alle specifieke auditresultaten.

placeholder
placeholder