Bestuur & Directie

Het Bestuur van VluchtelingenWerk Nederland bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur bestaat uit twee bestuurders: een voorzitter en een bestuurslid. Het Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en legt daar verantwoording aan af.
placeholder
Frank Candel, Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland

Het Bestuur bestaat uit:

  • Frank Candel, bestuursvoorzitter
  • Vacature, bestuurslid

Het bestuur besluit op basis van consensus. In geval van stakende stemmen kan geëscaleerd worden richting de Raad van Toezicht. De directe aansturing van medewerkers door leden van het bestuur is beperkt. Ze betreffen in ieder geval de leden van de directie en de bestuurssecretaris. 

Het bestuur werkt met aandachtsgebieden. Houders van de aandachtsgebieden binnen het bestuur functioneren binnen het, door het bestuur vastgestelde, mandaat van hun aandachtsgebied. De aandachtsgebieden worden opgesteld vanuit de volgende drie perspectieven:

  • Externe positionering versus interne organisatie
  • Dienstverlening Asiel en Integratie
  • Hiërarchische sturing van directeuren en bestuurssecretaris

De bestuursvoorzitter is het boegbeeld van VluchtelingenWerk en bij hem/haar ligt naast de algemene verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid voor het externe optreden. De aandacht van de andere bestuurder(s) ligt vooral bij de interne organisatie.

Directie

Het directieteam van de nieuwe Stichting VluchtelingenWerk bestaat uit Mirjam Kort (directeur Bedrijfsvoering), Jan Jaap Kleinrensink (directeur BKOD), Edwin Leenhouts (directeur Dienstverlening Integratie) en Ariette Reijersen (directeur Dienstverlening asiel). Op de foto hieronder zie je van links naar rechts Edwin, Ariette, Mirjam en Jan Jaap.

placeholder