Wat hebben we bereikt met Strategisch Procederen?

We strijden voor de rechten van vluchtelingen met onze Commissie Strategisch Procederen. Dat doen we al sinds 2013. Sinds de start van het programma Strategisch Procederen in 2013 zijn er 26 zaken ondersteund. Daarnaast hebben we 16 juridische rapportages opgesteld: analyses waarin we het Nederlands recht toetsen aan het Europees recht. We lichten er drie successen uit.
placeholder

1. Grootouders hoeven niet achter te blijven in oorlogsgebied

Een van de successen van het Programma Strategisch Procederen is een zaak van een volwassen vluchteling die gezinshereniging aanvroeg voor zijn grootvader. De Nederlandse overheid wijst dit soort verzoeken meestal af. Daardoor blijven (groot)ouders die jarenlang hebben ingewoond bij een volwassen zoon of dochter alleen achter in de oorlog, zoals ook in deze zaak het geval was. Maar het hoogste Nederlandse rechtsorgaan, de Raad van State, oordeelt in 2019 dat gezinshereniging in dit soort situaties op basis van  Europese regels wel degelijk mogelijk moet zijn. De Raad van State volgde daarmee het standpunt van VluchtelingenWerk.

2. Homoseksuele vluchtelingen niet terug in de kast

Een andere belangrijke overwinning van het programma Strategisch Procederen was de zaak van drie homoseksuele mannen die asiel aanvroegen in Nederland. Ze waren bang om in hun land van herkomst in de gevangenis te belanden vanwege hun gerichtheid. De Nederlandse regering stelde dat ze veilig waren als ze hun gerichtheid zouden verbergen. Uitzetting dreigde. Samen met andere organisaties hebben we deze beslissing aangevochten. Met succes: het Europese Hof floot Nederland terug: vluchtelingen hoeven hun gerichtheid niet te verbergen. De drie mannen kregen een verblijfsvergunning, net als alle andere asielzoekers in een vergelijkbare situatie.

3. Opkomen voor verwesterde vrouwen

Ook kijken we terug op een belangrijk resultaat voor verwesterde Afghaanse vrouwen. In een zaak die wij aanspanden, bepaalde de Raad van State dat deze vrouwen en meisjes voortaan betere bescherming moeten krijgen. De uitspraak is een grote vooruitgang. Echter legde de rechter de lat om bescherming te kunnen krijgen, wat ons betreft te hoog. Omdat de veiligheid van deze vrouwen op het spel staat, gaan we door. Desnoods tot aan de Europese rechter, om opnieuw een principiële uitspraak af te dwingen.