Standpunt | Hervestiging en legale routes

VluchtelingenWerk vindt dat Nederland meer vluchtelingen via hervestiging bescherming moet bieden en ook andere legale en veilige manieren van toelating moet bieden.
placeholder

Wat is de situatie?

De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de herkomstregio, vaak de armste landen in de wereld. Ze verblijven daar vaak jarenlang in een uitzichtloze situatie: terugkeer naar hun eigen land is (nog) niet mogelijk en ze kunnen geen nieuw bestaan opbouwen in het land waar ze verblijven. Hervestiging naar een ander land is voor deze vluchtelingen vaak het laatste redmiddel. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, bepaalt welke vluchtelingen het meest kwetsbaar zijn en voor hervestiging in aanmerking zouden moeten komen.

Groot tekort aan hervestigingsplekken 

Nederland kent een lange traditie in het hervestigen van vluchtelingen: jaarlijks komen er 500 zogenoemde uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland. Afgelopen jaren heeft Nederland ook extra Syrische vluchtelingen hervestigd op grond van een Europees hervestigingsprogramma. Volgens de UNHCR zijn er 1,4 miljoen hervestigingsplekken nodig, maar dit wordt bij lange na niet gehaald. Slechts een heel klein percentage wordt daadwerkelijk hervestigd.

In de New York Declaration van 2016 hebben alle staten die lid zijn van de Verenigde Naties verklaard dat ze zich zullen inzetten om meer vluchtelingen te hervestigen. En ook bescherming met andere vormen van veilige toelating te bieden, zoals humanitaire programma's, sponsoring en studie- en werkprogramma's. 

Wat vindt VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk vindt dat Nederland ook humanitaire programma's zou moeten ontwikkelen zoals sponsoring en studie- en werkprogramma's. Veel andere landen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk, doen dat al.

Daarnaast vindt VluchtelingenWerk het volgende: 

  • Er moeten veel meer vluchtelingen worden hervestigd in Nederland en de andere landen in de EU.
  • Het nationale hervestigingsquotum van Nederland moet worden verhoogd naar 5000 vluchtelingen per jaar.
  • Naast hervestiging moet er op andere manieren bescherming worden geboden door vluchtelingen veilig naar Europa te laten komen.
  • Er moet geïnvesteerd worden in de integratieprogramma's voor uitgenodigde vluchtelingen zodat ze een nieuw bestaan in Nederland kunnen opbouwen.