Strategisch Procederen: strijdend tot de hoogste rechters

Het asielbeleid is streng. Maar wat als streng niet langer rechtvaardig is? Dan legt VluchtelingenWerk, samen met asieladvocaten en wetenschappers, zowel nationale als internationale zaken voor aan de hoogste rechterlijke instanties. Lees alles over de Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk.
placeholder

Bindende gevolgen na uitspraak

De regelgeving rond asiel wordt in Brussel bepaald, maar steeds vaker worden diezelfde regels door de Nederlandse overheid en andere Europese lidstaten te streng uitgelegd. Wanneer streng niet langer rechtvaardig is, is een gang naar de hoogste nationale of Europese rechtelijke instantie de enige manier om daar wat aan te veranderen. Daarom richtte VluchtelingenWerk de Commissie Strategisch Procederen op.

In deze Commissie bracht VluchtelingenWerk zowel asieladvocaten als wetenschappers samen. Samen leggen zij belangrijke, principiële zaken voor aan de rechterlijke macht; zaken die het belang dienen van een hele groep vluchtelingen. 

LHBTI-zaken voor het Europese Hof

Sadhia Rafi, initiator en voorzitter van de Commissie Strategisch Procederen, vertelt: 'Het begon allemaal in 2013, toen de EU met regels kwam die vluchtelingen meer rechten konden geven dan Nederland hun gaf. Samen met andere organisaties ondersteunde VluchtelingenWerk toen een zaak van een aantal lhbti-asielzoekers. Nederland vond dat je lhbti’ers mocht terugsturen als ze in eigen land problemen konden vermijden door hun seksuele gerichtheid te verbergen. Het Europese Hof van Justitie zette daar toen een streep door.'

Door de uitspraak van het Hof verbeterde in heel Europa de rechtspositie van lhbti-asielzoekers. Dergelijke uitspraken hebben dus veel gezag en bindende gevolgen voor de bescherming van vluchtelingen. Zo ontdekte VluchtelingenWerk hoe sterk een zaak kon worden als je de krachten, zowel nationaal als internationaal, bundelt.

Wat hebben we nog meer bereikt

Sinds de start van het programma Strategisch Procederen in 2013 zijn er 26 zaken ondersteund. Daarnaast hebben we 16 juridische rapportages opgesteld: analyses waarin we het Nederlands recht toetsen aan het Europees recht. We boekten onder meer successen voor verwesterde vrouwen en homoseksuele vluchtelingen.

We lichten er nog 3 successen uit