Rotterdamse Aanpak

In Rotterdam begeleiden we statushouders gedurende twee jaar, we spreken van de Rotterdamse Aanpak. Het doel van dit intensieve begeleidingstraject is om statushouders geleidelijk in staat te stellen om zelfstandig en actief in de Nederlandse samenleving te participeren.
placeholder

Basis OK

Er komt heel wat op je af als je net in Nederland komt wonen en er wordt van alles van je verwacht. Het regelen van allerlei administratieve zaken zoals een zorgverzekering, het kiezen van een inburgeringsschool, het leren van de taal en het vinden van een gepaste opleiding of (vrijwilligers) werk zijn slechts enkele voorbeelden. Dit alles is vrij lastig als je net in Rotterdam bent komen wonen en de taal nog niet machtig bent. VluchtelingenWerk begeleidt daarom statushouders hierbij en probeert hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. De eerste periode waarbij van alles geregeld moet worden noemen we in Rotterdam de Basis Ok.

Trajectplan

Een trajectbegeleider stelt samen met de statushouder een plan op waarin persoonlijke doelen worden benoemd en verdere afspraken gemaakt over de uitvoering ervan. Een team van betaalde medewerkers en vrijwilligers begeleidt de statushouder bij het realiseren van dit plan.

Gebiedsteam in eigen wijk

Ook maakt de statushouder in deze periode kennis met het maatschappelijke begeleidingsteam in zijn/haar eigen wijk. Dit team noemen we een gebiedsteam. In een gebiedsteam zitten:

  • trajectbegeleiders,
  • teamleiders,
  • maatschappelijk begeleiders (vrijwillig)
  • en ook andere vrijwilligersfuncties, zoals maatjes, participatiecoaches en jobcoaches.

Zij opereren gezamenlijk als team om de nieuwe Rotterdammers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het gebiedsteam vindt de statushouder op een centrale plek in de wijk, bijvoorbeeld in een huis van de wijk of inpandig bij een andere organisatie. De nieuwkomer kan zo gemakkelijker contacten leggen met andere buurtbewoners, organisaties en horen over activiteiten die in of bij de locatie plaatsvinden. Vind onze gebiedsteam in Jouw wijk in Rotterdam.

Basis op Orde met maatje

Om prettig te kunnen samenleven, is een gedeelde basis nodig. Als intermediair slaan wij de brug naar het bestaande taalaanbod in de stad, naar (sport)verenigingen, wijkrestaurants, de buren en buurtinitiatieven. Buurtwerk, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en Stichting Attanmia voeren sinds 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht Basis op Orde uit. In onze aanpak werken wij zoveel mogelijk met vrijwillige Rotterdammers, maatjes, die het leuk vinden om nieuwe Rotterdammers wegwijs te maken in hun stad. Lees meer op de pagina Basis op Orde.

Integratie

We stimuleren statushouders om zo snel mogelijk minimaal vier dagen in de week actief bezig te zijn. Door te participeren, naar school te gaan, door extra taalcoaching en/of (vrijwilligers)werk te doen zijn nieuwkomers actief bezig met hun integratie in de Nederlandse maatschappij en het verbeteren van hun Nederlandse taal. Om zoveel mogelijk kansen te creëren voor vluchtelingen om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij zoeken we vooral de samenwerking op in de stad, met organisaties, bedrijven, scholen, initiatieven en actieve buurtbewoners. Lees meer op de pagina over samenwerking.

Rotterdamse Taalstart (RTS)

Statushouders beginnen zo snel mogelijk na aankomst in Rotterdam aan de Rotterdamse Taalstart. Dit is een intensief traject van 10 weken waarbij de statushouder Nederlandse taalles krijgt en ondertussen kennismaakt met de Rotterdamse samenleving. Lees meer op de pagina Rotterdamse Taalstart.

ParticipatieVerklaringstraject (PVT)

Ook melden we de statushouder direct aan voor het Participatieverklarings Traject. Dit traject bestaat uit 6 workshops waar nieuwkomers aan deelnemen om kennis te maken met de normen en waarden in de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het traject volgt het ondertekenen van deze Participatieverklaring bij de Gemeente Rotterdam. Dit is een verplicht onderdeel voor elke nieuwkomer. Lees op deze pagina meer: ParticipatieVerklaring.

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding is ook een onderdeel van de dienstverlening van VluchtelingenWerk in Rotterdam. Indien nodig, bijvoorbeeld bij vragen over gezinshereniging of het verlengen van verblijfsdocumenten maakt een statushouder een afspraak bij een juridisch begeleider (vrijwillig) en de juridisch begeleider helpt de statushouder hiermee verder geholpen. Lees meer op de pagina Juridische begeleiding.