Verhaal, 28 januari 2019

Teamleider Nuh: 'De gezondheid van asielzoekers holt zienderogen achteruit'

Door een personeelstekort bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn de wachttijden voor de start van de asielprocedure opgelopen van enkele dagen, naar ruim een jaar en vier maanden. Teamleider Nuh Abbud van VluchtelingenWerk werkt op een pre-pol opvanglocatie, een locatie waar mensen verblijven voordat hun asielprocedure begint. Hij ziet dagelijks hoe de wachttijd het leven van de bewoners negatief beïnvloedt.
placeholder

Eeuwige wachtrij

'Een bewoner zei tegen me: "Het is alsof ik maandenlang in een wachtrij sta." Dat trof me. Deze mensen zijn gevlucht. Zij komen uit een onveilige situatie, hebben een loodzware reis achter de rug maar belanden hier wéér maanden in een onzekere situatie. Bovendien staan zij onder grote druk vanwege hun gezinsleden die vaak in een gevaarlijk gebied zijn achtergebleven. Die stress zorgt ervoor dat hun gezondheid zienderogen achteruit holt.'

Luisterend oor

'Met iedere week die verstrijkt neemt hun aanvankelijke enthousiasme af, vervliegt de hoop en zie ik bewoners steeds inactiever worden. "Waarom duurt het zo lang?" Op het spreekuur van VluchtelingenWerk krijgen wij steeds dezelfde vragen. Mijn team staat machteloos, maar probeert altijd een luisterend oor te bieden. Deze situatie is onbegrijpelijk.'

Onbegrijpelijke situatie

'Deze pre-pol locaties zijn ingericht voor een kort verblijf van enkele dagen, niet voor maanden. Rust is er ver te zoeken. In deze 'wachtkamers' hebben bewoners minder rechten dan in reguliere asielzoekerscentra: de faciliteiten en dagbesteding zijn beperkt en bewoners hebben beperkt toegang tot medische zorg. Tijdens de aankomstpiek in 2015 en 2016 liepen de wachttijden ook op, maar toen was er sprake van een noodsituatie. Nu komen er veel minder vluchtelingen naar Nederland. Daarom is deze situatie ook zo onbegrijpelijk.'