Bevordering van arbeidsparticipatie

Het is belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk na aankomst in een gemeente kunnen beginnen met participeren. Je nuttig voelen en deel uitmaken van de samenleving geeft zelfvertrouwen en motiveert. Diverse factoren kunnen de participatie van vluchtelingen in de weg staan. Daarom is intensieve begeleiding van belang. VluchtelingenWerk vormt hierin in veel gemeenten een ervaren partner. 
placeholder

We denken graag mee! 

VluchtelingenWerk kan op onder andere de onderstaande manieren bijdragen aan het bevorderen van arbeidsparticipatie in een gemeente.

  • Vluchtelingen helpen met het opbouwen of uitbreiden van hun netwerk binnen hun nieuwe gemeente.
  • In kaart brengen van de achtergrond, interesses, talenten en ervaringen van vluchtelingen: hoe kunnen zij dit inzetten op de Nederlandse arbeidsmarkt?
  • Vluchtelingen voorbereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt: cv opstellen, vacatures beoordelen, oefenen met solliciteren en informeren over werkvloer en -cultuur.
  • Vluchtelingen koppelen aan leer- werktrajecten, een baan, een stage of een ervaringsplek.
  • Vluchtelingen informeren over de Nederlandse arbeidsmarkt: wat zijn de verschillen in beroepen hier en in het land van herkomst, welke diploma’s zijn nodig? Kunnen in het land van herkomst behaalde diploma’s worden geaccrediteerd?
  • Informeren en trainen van werkgevers op culturele sensitiviteit en interculturele communicatie.

Inspirerende voorbeelden

We denken graag mee met gemeenten over het bevorderen van arbeidsparticipatie van vluchtelingen. De behoeften van vluchtelingen staan centraal, en komen vaak overeen met de behoefte van gemeenten: zo snel mogelijk zelfstandig meedraaien. Een aantal inspirerende voorbeelden: