Project, 4 juli 2023

DigiKlik: verbeteren van digitale vaardigheden bij vluchtelingen

Met het project DigiKlik verbeteren we de digitale vaardigheden van vluchtelingen. Zo kunnen ze beter meedoen in onze samenleving en worden ze zelfredzamer.
placeholder

Participatie en zelfredzaamheid

Met het project DigiKlik biedt VluchtelingenWerk Nederland trainingen digitale vaardigheid voor statushouders. Beter zijn in het online regelen van zaken, betekent beter mee kunnen doen in de samenleving.  

Veel communicatie met de overheid, de hulpverlening en met elkaar is digitaal. Daarom start VluchtelingenWerk met DigiKlik. Door een DigiKlik-training kunnen statushouders zich beter zelf redden en beter meedoen. Bij het volgen van alle modules van DigiKlik leren statushouders meer over online bankieren, online informatie opzoeken en het gebruik van DigiD en de Berichtenbox van Mijn Overheid.

Hoe gaat DigiKlik te werk?

De opbouw van de training is afhankelijk van de voorkennis en behoefte van de vluchteling. Tijdens de training beginnen we met basisvaardigheden en werken we toe naar uitgebreider gebruik van digitale applicaties. 

Er zijn in totaal drie trainingsmodules. Elke trainingsmodule bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. 

De gevolgde trainingsuren morgen meetellen voor het participatiecomponent in de Z-route. De trainingen worden fysiek op locatie gegeven door trainers, vrijwilliger begeleiders en tolken van VluchtelingenWerk. Ter afsluiting van de trainingsmodules ontvangen de deelnemers een DigiKlik Certificaat. De trainingen lopen van 2024 eind 2025. 

De trainingsmodules

De trainingen zijn voor statushouders die inburgeringsplichtig zijn of zijn geweest (WI 2007, WI 2013 en WI 2021). 

  • Module 1 - Z-route. Leerdoel: Ik weet hoe mijn smartphone werkt en kan deze gebruiken. 
  • Module 2 - B1-route. Leerdoel: Ik ben in staat om online tools en websites te gebruiken, die mij helpen in het dagelijks leven. 
  • Module 3. Leerdoel: Ik ben in staat online tools en websites te gebruiken die ik nodig heb om zaken met de overheid te regelen. 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over DigiKlik? Neem contact op met projectleider Genesis Yagual via gyagual@vluchtelingenwerk.nl. Wil je je direct inschrijven? Klik dan op onderstaande knop.

Samenwerkingspartners

DigiKlik wordt gefinancierd door de Europese subsidiegever AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) en met cofinanciering van Capgemini.

placeholder

AMIF

placeholder

Capgemini

Schrijf je nu in voor DigiKlik

Heb je nog vragen over het project? Mail dan naar digiklik@vluchtelingenwerk.nl. Zin om te starten? Schrijf je dan direct in!