Project Met Opgeheven Hoofd (Terugkeer)

In het project Met Opgeheven Hoofd krijgen (uitgeprocedeerde) asielzoekers begeleiding bij de voorbereiding op zelfstandige terugkeer en re-integratie in hun land van herkomst.
placeholder

Zelfstandig, waardig en duurzaam

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vaak moeite om zelfstandig terug te keren naar hun land van herkomst. Zij ervaren zowel praktische als emotionele belemmeringen en missen perspectief in het land van herkomst. Wanneer er geen geldige verblijfspapieren zijn, komen zij in Nederland terecht in de harde schaduwmaatschappij van illegaal verblijf. Deskundige begeleiding door VluchtelingenWerk helpt hen om de blik weer op de toekomst te richten. In nauwe samenwerking met partnerorganisaties in landen van herkomst begeleiden we, wanneer mogelijk, bij een waardige terugkeer. 

Belemmeringen bij terugkeer 

Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dit is voor veel uitgeprocedeerde asielzoekers een lastige tot (haast) onmogelijke opgave. Zowel om praktische redenen (denk aan het bemachtigen van de juiste reisdocumenten) als emotionele redenen (zoals schaamte ten opzichte van familieleden, een gevoel van falen of een onzeker toekomstperspectief). Hierdoor komen vast te zitten in een uitzichtloze situatie.

placeholder

Gonotey (29) keerde na 5 jaar terug naar Guinee:

‘Het was een moeilijke beslissing om terug te keren. Door het werk van mijn vader was mijn familie een poos in de gevangenis beland. Zou het nu wél veilig zijn in Guinee? Nadat ik uitgeprocedeerd was, besefte ik dat ik in Nederland ook geen toekomst had. Na gesprekken met mijn begeleider van VluchtelingenWerk besloot ik terug te keren. Het viel niet mee om weer te aarden in Guinee en om betrouwbare mensen te vinden. Gelukkig kreeg ik hulp van de organisatie 3AE die terugkeerders begeleidt. Zij hielpen mij om mijn leven weer op te pakken en zorgden ervoor dat ik een informaticaopleiding kon volgen. Nu heb ik een goede baan als leraar op een middelbare school.’

Uit de wachtstand 

Uitgeprocedeerde asielzoekers staan vaak al jaren in de wachtstand. Zij zijn niet meer gewend de regie in eigen hand te nemen. Daarom is professionele begeleiding erg belangrijk. Met Opgeheven Hoofd helpt hen om hun blik weer op te toekomst te richten en, wanneer mogelijk, bij een waardige terugkeer naar hun land. Onder een waardige terugkeer verstaan wij onder andere een zelfstandige keuze, gemaakt op basis van goede informatie en de aanwezigheid van toekomstperspectief in het land van herkomst (kan iemand daar een veilig, zelfstandig leven opbouwen?).

Begeleiding in Nederland én herkomstland 

Wanneer iemand besluit om terug te keren, brengen wij gezamenlijk hun problemen én mogelijke oplossingen voor medische, economische en psychosociale uitdagingen in kaart. Zowel in Nederland én na terugkeer, worden terugkeerders ook begeleid door een lokale partnerorganisatie van VluchtelingenWerk. Deze grootschalige, internationale samenwerking is uniek voor terugkeerprojecten in Nederland.

placeholder

Samenwerkingspartners

VluchtelingenWerk werkt nauw samen met partners in Nederland die zich bezighouden met terugkeer en re-integratie. Ook maken we deel uit van ERSO, het netwerk van European Reintegration Support Organisations. ERSO ondersteunt in samenwerking met partner-NGO's in landen van herkomst de duurzame re-integratie van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het project Met Opgeheven Hoofd wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) via de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Looptijd

Terugkeerbegeleiding maakt sinds 2016 in projectvorm deel uit van de dienstverlening van VluchtelingenWerk.

Wij komen graag in contact!

Wil je meer weten over onze begeleiding bij terugkeer? Neem contact op met projectleider Annet IJf via aijff@vluchtelingenwerk.nl.