Begeleiding bij integreren & werken in Nederland

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw.

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw.

Wij bieden daarom diverse diensten aan gericht op integratie en participatie. Denk aan maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning, educatie-activiteiten (taaltrainingen of inburgering) en jobcoaching gericht op werken in Nederland.
Uiteindelijk streven we naar zelfredzaamheid. We coachen vluchtelingen en migranten om hun eigen weg te vinden. Met de meeste gemeenten in de drie noordelijke provincies heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland een werkovereenkomst voor de maatschappelijke begeleiding.

De condities voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject zijn door Rijk en gemeenten/VNG opgesteld. Deze zijn:
1) Praktische hulp:
2) Hulp bij start inburgering:
3) Stimuleren van participatie en integratie:
4) Uitvoering van het participatieverklaringstraject:

VWNN heeft haar expertise en ervaringen gebundeld in een integraal aanbod maatschappelijke begeleiding.

Contact en locaties

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze dienstverlening in uw gemeente, neem dan contact op met de teamleider in uw gemeente of bij u in de buurt. Locatiegegevens vindt u bij: Locaties & adressen

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018