Voorlichting algemeen

VluchtelingenWerk Noord-Nederland biedt u de mogelijkheid om uw bijeenkomst een extra dimensie te geven. Nodig een interessante spreker van VWNN uit en gun uzelf een middag of een avond vol boeiende discussies en verrassende informatie. U steunt hiermee automatisch het Humanitair Fonds.

In de verschillende tabbladen leest u wat VluchtelingenWerk voor uw organisatie of bedrijf te bieden heeft.  De kosten variëren van 50 tot 200 euro, afhankelijk van het gekozen programma. Wij gaan altijd graag met u in gesprek, over wat er mogelijk is. Neemt u hiervoor contact op met Bregtje de Weert via  050-5757290 of per mail bdeweert@vluchtelingenwerk.nl

 • Louiza Saitova

  De uit Tsjetsjenië gevluchte zangeres Louiza Saitova is ambassadeur van VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN). Saitova verhaalt tijdens haar muzikale spreekbeurten over de oorlog in Tsjetsjenië, de vlucht met haar man en peuter en de veilige haven die ze hier in Nederland vond. Daarbij begeleidt ze zichzelf op gitaar en keyboard of treedt ze op met andere muzikanten. Saitova zingt in het Tsjetsjeens, Russisch, Nederlands en Fries.

  Saitova studeerde koordirectie aan de Staatsuniversiteit voor cultuur en kunsten in Moskou. In Nederland haalde ze aan de Hogeschool voor de kunsten Codart (Rotterdams conservatorium) het diploma Breed Inzetbare Docerend Musicus.

  Bekijk hier een uitzending van Fryslan Dok.
  Meer over Louiza op haar eigen website  www.louiza-saitova.nl

   

 • Vamba Sherif

  Vamba Sherif geeft als ambassadeur van VWNN op verzoek lezingen. In zijn zoektocht naar antwoorden op vragen over de bloedige burgeroorlog in Liberia, schreef Vamba op 25-jarige leeftijd zijn eerste roman, Het land van de vaders. Vamba is open minded en vertelt over verschillende aspecten van zijn leven. Hij gaat het hebben over zijn mislukkingen, maar ook vooral over zijn successen als asielzoeker. Hij wil met zijn verhalen anderen inspireren.

  Lees  hier ook de columns van Vamba Sherif

 • Mensenbieb (English)

  The 'Mensenbieb' is a method to make people aware of their own perspectives and prejudices and then think about those prejudices. The 'Mensenbieb' brings 'old' and 'new' Dutch inhabitents in contact with each other. How? As someone at a library lends a book or a cd, he lends a person for a special meeting.

  The 'Mensenbieb' is based on the vision that people generally are curious about the other. Curiosity, however, can be inhibited by certain preconceptions. Unknown is unloved.

  The tool to break prejudices, is humor. So visitors are lured with prejudices on stickers and sandwich boards. Their mission: leen no opinion, judge for yourself. That works.

  During a session you meet a person with a completely different background, someone who maybe grew up in a different culture. The volunteers in the 'Mensenbieb' participate because they like to meet other people and want to know more about the Netherlands.

  Place of performance for 'Mensenbieb'can be anything: a library, a Community Center, a company restaurant, an open-air festival. Actually wherever many people meet.

   

 • Mensenbieb (Nederlands)

  De Mensenbieb is een methode om mensen bewust te maken van hun eigen invalshoeken en vooroordelen. De Mensenbieb wordt in het kader van het integratievraagstuk gebruikt door 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders met elkaar in contact te brengen. Hoe? Zoals iemand bij een bibliotheek een boek of een cd leent, leent hij bij de Mensenbieb een mens voor een bijzondere ontmoeting.

  De Mensenbieb is gebaseerd op de visie dat mensen in het algemeen nieuwsgierig naar de ander zijn. Nieuwsgierigheid kan echter geremd worden doordat men bepaalde vooroordelen heeft - onbekend maakt immers onbemind.

  Hét instrument om vooroordelen te doorbreken, is humor. Dus worden bezoekers gelokt met vrijmoedige vooroordelen op uitdeel-stickers en sandwichborden. Hun opdracht: leen geen mening, oordeel zelf. Dat werkt.

  Tijdens een uitleensessie ontmoet de bezoeker iemand met een volstrekt andere achtergrond, die misschien is opgegroeid in een volstrekt andere cultuur. De vrijwilligers in de Mensenbieb doen mee omdat ze graag andere mensen willen ontmoeten en meer over Nederland willen weten. Een laagdrempelige ontmoeting!

  Plaats van handeling voor de Mensenbieb kan van alles zijn: een bibliotheek, een buurthuis, een bedrijfskantine, een openluchtfestival, een beurs. Eigenlijk overal waar veel mensen ongehaast bijeen komen.

  De Mensenbieb is ánder integratiebeleid, vinden de bezoekers: positief, ludiek, prikkelend, ontspannend en grappig.

 • Fort Europa

  Waarom vluchten mensen uit hun vaderland naar Europa? Wie zijn die mensen die hier uit een ver land aankomen? Wat is hun verhaal? Wat doet VluchtelingenWerk voor hen?

  Organisaties als (kerkelijk) jongerenwerk, scholen, vrouwenverenigingen en andere sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen zich met het spel ‘De bestorming van Fort Europa’ in deze vragen verdiepen. Op afspraak komt er een vrijwilliger langs die het spel begeleidt.

   

 • Verhaal van een vluchteling

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft een aantal vluchtelingen opgeleid zodat zij hun eigen verhaal kunnen vertellen. De vluchtelingen vertellen openhartig over hun vlucht, de procedure en hoe zij Nederland ervaren. Zij gaan ook graag in gesprek met u om uw vragen te beantwoorden.

 • Lezing

  Er zijn honderden vragen te stellen over mensen die hun land verlaten om elders een veilig plekje en een betere toekomst te vinden. Waarom vluchten mensen? Wie zijn het die in Nederland asiel zoeken? Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling? Waarom spant VluchtelingenWerk zich voor deze mensen in? Hoe is de procedure, wie komt er wel en wie niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning? Hoe is het in de wet geregeld? Over al deze vragen en problemen en oplossingen willen we met elkaar nadenken en in discussie gaan.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018