Ondersteuning bij vestiging en integratie

Ondersteuning bij vestiging en integratie is een integraal aanbod, waarbij vergunninghouders een traject op maat krijgen aangeboden.

VIP 18: Vestiging Inburgering Participatie
Het VIP 18-traject is een integraal aanbod waarbij vergunninghouders een traject op maat krijgen aangeboden. Vestiging in de gemeente, inburgering, coaching zelfredzaamheid en het bevorderen van maatschappelijke participatie zijn er in opgenomen. Door middel van een gestructureerde intake wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Door voorlichting en interactieve uitwisseling, gekoppeld aan de 'praktijk van alledag', wordt verdieping gegeven aan belangrijke thema's die linken aan de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Cliënten worden voorbereid op het bewust en met overtuiging ondertekenen van de participatieverklaring. Het organiseren van en toezien op deze ondertekening binnen het eerste jaar na vestiging in de gemeente kan desgewenst worden verzorgd.
In de voorlichting wordt aandacht besteed aan het belang van inburgering, aan het inburgeringsaanbod en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.
Uitgangspunt bij het bevorderen van participatie is dat cliënten na 18 maanden VIP-traject minimaal op trede 3 van de participatieladder zitten.

Met gemeenten zijn afspraken te maken over een andere duur van de uitvoeringsperiode en/of accentverschillen in de uitvoering, zoals VIP 12 (een traject van 12 maanden).
 

Participatieverklaringstraject (PVT4)
Het PVT4-traject is ontwikkeld om vluchtelingen gedegen voor te bereiden op het ondertekenen van de participatieverklaring en hun integratie te helpen bevorderen door middel van kennis van en dialoog over de kernwaarden uit deze verklaring (vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie).
Door middel van een verdiepend traject van vier dagdelen worden de normen en waarden die in de participatieverklaring staan op verschillende manieren uitgelegd; door middel van kennisoverdracht, opdrachten en oefeningen, maar ook door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen als Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd.

Participatieverklaringstraject (PVT1)
Het PVT1-traject is ontwikkeld om vluchtelingen voor te bereiden op het ondertekenen van de participatieverklaring. In PVT-1 worden de normen en waarden die in de participatieverklaring staan uitgelegd door middel van een workshop en een brochure Kernwaarden. Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat de algemene normen en waarden in Nederland zijn, hoe dat in de praktijk kan werken en wat voor sociale regels er gelden.
 

Deel dit met anderen