Hoe vluchteling-vriendelijk is de Partij voor de Dieren?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de Partij voor de Dieren.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ontbreekt… De partij benoemt de integratie van asielzoekers niet expliciet. Wel vindt de Partij voor de Dieren dat vluchtelingen recht hebben op onderwijs, taalcursussen, zorg, (vrijwilligers)werk en adequate huisvesting. Ze stelt niet dat dit ook voor asielzoekers zou moeten gelden.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ontbreekt… In het verkiezingsprogramma staat weinig over de integratie van vluchtelingen en niets over de verdeling van verantwoordelijkheden. Maar bij de Partij voor de Dieren kunnen vluchtelingen wel rekenen op onderwijs, werk en huisvesting.

3. Streeft de Partij voor de Dieren naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Twijfelgeval... Weliswaar vindt de Partij voor de Dieren dat vluchtelingen recht hebben op (vrijwilligers)werk, concrete voorstellen om dit voor elkaar te krijgen ontbreken.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja! De partij pleit voor voldoende kleinschalige opvang van vluchtelingen en betrokkenheid van de bevolking.

5. Wil de Partij voor de Dieren dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! De Europese Unie moet afspraken maken over de verdeling van vluchtelingen. Landen die zich hier niet aan houden, worden bij de Partij voor de Dieren gekort op hun subsidie. Nederland zet actief in op het wereldwijd ratificeren (vastleggen en uitvoeren) van het VN-vluchtelingenverdrag.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld worden geholpen om Europa op een veilige manier te bereiken.