Fonds op Naam

Een bijzondere manier van schenken is het instellen van een Fonds op Naam binnen VluchtelingenWerk. Een Fonds op Naam is een schenking met een gerichte opdracht. Dit kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van VluchtelingenWerk structureel te ondersteunen. VluchtelingenWerk hanteert een minimumbedrag van € 50.000 voor het oprichten van een Fonds op Naam.

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare). Het doel van het Fonds op Naam moet wel passen binnen de doelstelling van onze organisatie. In onderling overleg wordt gekozen hoeveel geld het fonds uitgeeft en aan welk doel binnen VluchtelingenWerk. VluchtelingenWerk zorgt voor de besteding van het geld en voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij VluchtelingenWerk aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

VluchtelingenWerk neemt de kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor haar rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten.

Een voorbeeld van een Fonds op Naam binnen VluchtelingenWerk Nederland

Fonds Ellen Nieuwenhuijsen

In 2016 overleed Ellen Nieuwenhuijsen (foto), de enige dochter van Gerard en Gerda Nieuwenhuijsen. Daardoor kwam haar woning in Leeuwarden leeg te staan. De heer en mevrouw Nieuwenhuijsen hebben toen even overwogen om de flat te verkopen, maar wilden er liever een bestemming aan geven die paste bij de levensinstelling van hun dochter.

Zeer betrokken bij vluchtelingen

Omdat Ellen Nieuwenhuijsen zeer betrokken was bij vluchtelingen, hebben ze besloten om haar flat beschikbaar te stellen als woonruimte voor vluchtelingen. Omdat Gerard Nieuwenhuijsen zelf ook jarenlang als vrijwilliger en bestuurder actief is geweest voor VluchtelingenWerk, besloot het echtpaar om contact op te nemen met VluchtelingenWerk om dit allemaal te regelen.

Plan opgesteld

In overleg met de heer en mevrouw Nieuwenhuijsen, hun adviseur van de afdeling filantropie van de bank, de notaris en VluchtelingenWerk werd er een plan opgesteld. Dat resulteerde in een Fonds op Naam waarin de woning werd ondergebracht. Daarnaast vullen de opbrengsten uit verhuur en een periodieke schenking het nieuw opgerichte Fonds Ellen Nieuwenhuijsen. Groot voordeel van het oprichten van een Fonds op Naam is dat VluchtelingenWerk een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Daardoor wordt het verhuren van een woning niet als een commerciële activiteit gezien maar als dienstbaarheid aan een algemeen nut. Inmiddels wordt de woning in Leeuwarden bewoond door een gezin uit Eritrea.

De heer en mevrouw Nieuwenhuijsen

Ideële bestemming

De heer en mevrouw Nieuwenhuijsen over het fonds ter nagedachtenis van hun dochter: "Het verlies van onze dochter heeft ons uiteraard zwaar getroffen. Zij bezat een appartement, dat nu dus plotseling leeg stond. Het besluit was gauw genomen: wij wilden aan de flat een ideële bestemming geven, bij voorkeur een bestemming waaraan haar naam zou zijn verbonden. Na het inwinnen van advies en diverse gesprekken werd het resultaat bereikt: een Fonds op Naam bij VluchtelingenWerk Nederland.”

Opbrengsten

De opbrengsten van het Fonds Ellen Nieuwenhuijsen komen ten goede aan VluchtelingenWerk Nederland (de landelijke organisatie) en aan de regionale stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Speciale aandacht is er voor atheïstische vluchtelingen en LHBT’ers.

Een gift voor het Fonds Ellen Nieuwenhuijsen

Wilt u bijdragen aan het Fonds Ellen Nieuwenhuijsen? Dat kan op twee manieren:

  • Direct online doneren aan het Fonds Ellen Nieuwenhuijsen
  • Zelf een bedrag overmaken: u kunt een zelf te bepalen bedrag overmaken op NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. VluchtelingenWerk Nederland onder vermelding van 'Fonds Ellen Nieuwenhuijsen'.

Meer informatie

Voor meer informatie over het oprichten van een Fonds op Naam binnen VluchtelingenWerk kunt u contact opnemen met onze relatiemanager Onno Yska op telefoonnummer 020 346 72 15 of stuur hem een e-mail via oyska@vluchtelingenwerk.nl. Hij staat u graag te woord en beantwoordt uw vragen met plezier. Voor algemene vragen over het instellen van een Fonds op Naam kunt u ook terecht bij de notaris.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: