Noodfonds: financieel vangnet voor vluchtelingen

Reiskosten, hoge leges en regelkosten maken het leven voor vluchtelingen erg duur. En dat terwijl ze hun leven in Nederland pas net aan het opbouwen zijn. Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het Noodfonds (ook wel VluchtelingenFonds genoemd) van VluchtelingenWerk.

Wie kan een beroep doen op het Noodfonds?

Het Noodfonds is een laatste vangnet. Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

 • als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben;
 • als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt;
 • als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen.

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk, dan krijgen vluchtelingen een gedeelte van de kosten vergoed. Aanvragen worden ingediend bij de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

Help mee! Steun het Noodfonds

Met een gift voor het Noodfonds zorg jij dat wij in schrijnende en urgente gevallen direct kunnen helpen met een noodzakelijke bijdrage. Vluchtelingen bevinden zich in een kwetsbare periode in hun leven. Jouw bijdrage kan het verschil maken! 

Ja, ik doe een gift >>

Vier voorbeelden van vergoedingen

Vluchtelingen kunnen in verschillende situaties een beroep doen op het Fonds. Hieronder staan vier voorbeelden. Of lees het verhaal van Amina uit Somalië, die een beroep deed op het fonds.

 • Vergoeding bij gezinshereniging

  Gezinshereniging is een voorbeeld van een kostenpost waarvoor vluchtelingen een beroep kunnen doen op het VluchtelingenFonds.

  Gezinshereniging: een dure onderneming

  In bepaalde gevallen is het aanvragen van hereniging van een vluchteling met zijn of haar gezinsleden een dure onderneming. Voor vluchtelingen wier gezinshereniging rond is, maar die geen geld hebben om hun familieleden te laten overkomen, betaalt VluchtelingenWerk (een deel van) de vliegtickets.

 • Vergoeding van legeskosten

  Een onderdeel van het Noodfonds is het zogenaamde Legesfonds. Leges zijn kosten die je aan overheidsinstellingen betaalt voor diensten die zij uitvoeren. Bijvoorbeeld als je een nieuw rijbewijs aanvraagt.

  Leges voor verblijfsvergunning of gezinshereniging

  Ook voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of gezinshereniging moet je deze leges betalen. Dat kan flink in de papieren lopen. Het Legesfonds dekt een deel van deze kosten als het nodig is.

 • Vergoeding onderdak uitgeprocedeerden

  Asielzoekers die géén asielvergunning krijgen, moeten volgens de wet terugkeren naar hun land van herkomst. Op het moment dat de beslissing tot terugkeer wordt genomen, stopt de overheid met het bieden van gratis onderdak en leefgeld.

  Daggeldvergoeding uit het Noodfonds

  Veel van de landen van herkomst zijn helemaal niet veilig, meent VluchtelingenWerk. Vluchtelingen die een goede kans maken om op basis van een nieuwe asielprocedure alsnog in Nederland te mogen blijven, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het Noodfonds. VluchtelingenWerk biedt deze mensen zogenaamd daggeldvergoeding, zodat ze niet op straat komen te staan. Ze krijgen deze tegemoetkoming voor een bepaalde periode, meestal maximaal zeven maanden.

 • Vergoeding 'bijzondere noden'

  Ook tijdens de asielprocedure lopen sommige vluchtelingen tegen hoge bedragen aan. Niet alle kosten die je tijdens de procedure maakt, worden namelijk vergoed.

  Kosten van documentenonderzoek

  Vluchtelingen die onafhankelijk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) documentenonderzoek willen laten doen of verklaringen van deskundigen willen achterhalen, moeten dit bijvoorbeeld zelf betalen.

  Omdat deze documenten en verklaringen soms nodig zijn voor een zorgvuldige en eerlijke asielprocedure, kunnen vluchtelingen deze kosten onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen door het Noodfonds.

  Afscheid van ziek familielid

  Ook in schrijnende situaties kunnen vluchtelingen aankloppen bij het Noodfonds. Bijvoorbeeld als zij een afscheidsbezoek aan een ernstig ziek familielid willen brengen, maar zelf geen vliegticket kunnen betalen. Onder voorwaarden worden de kosten vergoed.

Meer informatie
 • Lees meer over het Legesfonds, het laatste vangnet van vluchtelingen

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: