Standpunt: bescherming

Ruimhartige toepassing van beschermingsgronden
 • Waar gaat het over?

  Bescherming is een ander woord voor 'asiel'. Bescherming bieden, of asiel verlenen, houdt in de eerste plaats in dat je mensen niet terugstuurt naar een situatie waarin ze gevaar lopen (non-refoulement verbod). Bescherming is nodig voor vluchtelingen die vrezen voor vervolging op grond van een van de gronden uit het Vluchtelingenverdrag, of die op andere wijze risico lopen op een onmenselijke behandeling (subsidiaire bescherming). Ook betekent dit dat vluchtelingen recht hebben op voorzieningen zodat ze zichzelf kunnen redden, een bestaan kunnen opbouwen en kunnen integreren.

  De Nederlandse regering heeft in haar beleid bepaalde groepen asielzoekers als risicogroep en/of kwetsbare minderheidsgroep aangewezen. Voor wie tot zo’n groep behoort, gelden minder strenge eisen bij de asielaanvraag.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Nederland mag vluchtelingen nooit terugsturen naar een situatie waarin voor hen refoulement dreigt, dat wil zeggen vervolging op grond van het Vluchtelingenverdrag of een onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Wie recht heeft op bescherming, moet dit zo snel mogelijk krijgen. 
  • Het beleid om groepen vluchtelingen aan te wijzen die grote risico's lopen op vervolging of een, bijvoorbeeld LHBT's of etnische minderheden, moet ruimhartig worden toegepast.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: