Standpunt: buitenschuldvergunning

De overheid past de eisen veel te strikt toe.
 • Waar gaat het over?

  Sommige asielzoekers kunnen na hun procedure niet terugkeren naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld door ontbrekende reisdocumenten. Als het buiten hun schuld niet lukt om terug te keren, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een buitenschuldvergunning. Deze vergunning vormt een uitzondering op het uitgangspunt van de overheid dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen en moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Het beleid is alleen bedoeld voor asielzoekers die wel willen, maar niet terug kúnnen keren, ondanks hun inspanningen om aan de juiste documenten te komen.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De eisen die nu gelden voor een buitenschuldvergunning zijn te streng. Het lukt een asielzoeker nu eenmaal niet altijd om zijn identiteit en nationaliteit aan te tonen. En dan verstrekken ambassades niet de juiste documenten om terug te kunnen reizen. Het lijkt alsof de inspanningen nooit 'genoeg' zijn. Dit moet de overheid beter onderkennen in het buitenschuldbeleid.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Zorg voor maatwerk: maak een individueel, concreet plan van aanpak tussen de asielzoeker en de terugkeerdienst van de overheid. Hierin moeten de acties staan beschreven die nodig zijn om de documenten te krijgen die nodig zijn om terug te kunnen reizen.
  • Beperk de totale duur van de terugkeerinspanningen van een asielzoeker, afhankelijk van de individuele situatie. Een asielzoeker die na die periode aan al zijn inspanningen heeft voldaan maar nog steeds niet kan terugkeren, moet een buitenschuldvergunning ontvangen. En niet te horen krijgen dat er nóg een bezoekje moet volgen aan de ambassade.
  • De overheid moet per land van herkomst een lijst maken waarin limitatief staat beschreven met welke documenten de identiteit en nationaliteit kan worden onderbouwd (bij gebrek aan een paspoort). Zoals een geboorteakte of schoolbewijzen. Dit verschilt namelijk per ambassade of consulaat.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: