Standpunt: studeren met behoud van uitkering

Bied vluchtelingen de kans om te studeren met behoud van uitkering.
 • Waar gaat het over?

  Wie een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet ontvangt, is verplicht om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken en te aanvaarden. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden is een Nederlands diploma vaak vereist en een pré zo blijkt uit onderzoek. Ook helpt een opleiding om een baan te behouden én te kunnen doorstromen naar een nieuwe baan. Vluchtelingen willen in Nederland waar mogelijk werken op hetzelfde niveau als in het land van herkomst. Een Nederlandse opleiding kan hieraan bijdragen.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Een opleiding vergroot de kansen op het vinden van een baan. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om vluchtelingen te laten studeren met behoud van hun uitkering. Zo zijn er gemeenten die daartoe samenwerken met de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF. Maar lang niet alle gemeenten bieden vluchtelingen een dergelijke mogelijkheid. Een gemiste kans als de studie voor de betrokkenen, zowel vluchteling als werkgever, leidt tot een stabiele deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk vindt daarom dat gemeenten vluchtelingen de kans moeten bieden om te studeren met behoud van uitkering. Vluchtelingen kunnen zo een diploma behalen op WO-niveau, op HBO-niveau of op MBO-niveau. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riepen gemeenten al eerder op om vluchtelingen ruimte te bieden voor studie met behoud van uitkering. Vluchtelingenwerk steunt die oproep.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Gemeenten bieden de mogelijkheid aan vluchtelingen om een opleiding te volgen met behoud van uitkering.
  • De Rijksoverheid faciliteert gemeenten om te investeren in de opleiding van vluchtelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het studeren met behoud van uitkering voor een gemeente financieel aantrekkelijker te maken en door het juridisch makkelijker te maken om een bijstandsgerechtigde (vluchteling) zich een aantal jaar te laten focussen op het afronden van de opleiding (zo nodig in combinatie met het leren van de taal).

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: