Bevordering van arbeidsparticipatie in gemeenten

Het is belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk na aankomst in een gemeente kunnen beginnen met participeren. Je nuttig voelen en deel uitmaken van de samenleving geeft zelfvertrouwen en motiveert. Diverse factoren kunnen de participatie van vluchtelingen in de weg staan. Daarom is intensieve begeleiding van belang. VluchtelingenWerk vormt hierin in veel gemeenten een ervaren partner. 

We denken graag mee! 

VluchtelingenWerk kan op onder andere de onderstaande manieren bijdragen aan het bevorderen van arbeidsparticipatie in een gemeente.

 • Vluchtelingen helpen met het opbouwen of uitbreiden van hun netwerk binnen hun nieuwe gemeente.
 • In kaart brengen van de achtergrond, interesses, talenten en ervaringen van vluchtelingen: hoe kunnen zij dit inzetten op de Nederlandse arbeidsmarkt?
 • Vluchtelingen voorbereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt: cv opstellen, vacatures beoordelen, oefenen met solliciteren en informeren over werkvloer en -cultuur.
 • Vluchtelingen koppelen aan leer- werktrajecten, een baan, een stage of een ervaringsplek.
 • Vluchtelingen informeren over de Nederlandse arbeidsmarkt: wat zijn de verschillen in beroepen hier en in het land van herkomst, welke diploma’s zijn nodig? Kunnen in het land van herkomst behaalde diploma’s worden geaccrediteerd?
 • Informeren en trainen van werkgevers op culturele sensitiviteit en interculturele communicatie.

Inspirerende voorbeelden

We denken graag mee met gemeenten over het bevorderen van arbeidsparticipatie van vluchtelingen. De behoeften van vluchtelingen staan centraal, en komen vaak overeen met de behoefte van gemeenten: zo snel mogelijk zelfstandig meedraaien. Een aantal inspirerende voorbeelden:

 • Project Vluchtelingen Werk voor Iedereen in Amsterdam

  Doel van dit project is binnen twee jaar ruim tweehonderd vluchtelingen te begeleiden richting een werk- of participatieplek of opleiding. Deelnemers worden gekoppeld aan een jobcoach (een gespecialiseerde vrijwilliger). Gedurende een traject van 6 tot 12 maanden worden zij intensief ondersteunt om op eigen kracht en competenties hun mogelijkheden op arbeidsmarktparticipatie aanzienlijk te vergroten. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam en verschillende (lokale) maatschappelijke organisaties. Daarnaast is veel contact met (lokale) werkgevers, opleidingsinstituten, buurthuizen e.d..

 • Project Aan de Slag in Haarlem en Zandvoort

  Binnen het project Aan de Slag in Haarlem zijn zes betaalde jobcoach actief vanuit drie partners: twee van VluchtelingenWerk, twee van een het  reïntegratiebedrijf Agros en twee van vanuit bemiddelaar Pasmatch. Doel van de samenwerking is om binnen twee jaar ruim driehonderd vluchtelingen richting werk, een opleiding of participatieplek te begeleiden. Door de unieke  samenwerking tussen drie partnerorganisaties en het aanbod van lokale ketenpartners, wordt veel gebruik gemaakt van elkaars specifieke kwaliteiten, kennis en netwerk. Deelnemende vluchtelingen volgen een traject van 18 maanden. Maatwerk staat centraal: er is ruimte binnen het project voor extra individuele steun wanneer dat nodig is.

  Project Aan De Slag

 • Pilot Snel Meedoen in Soest, Baarn en Bunschoten

  Tijdens de pilot Snel Meedoen worden vluchtelingen al tijdens hun inburgering begeleid naar (vrijwilligers)werk, een opleiding of het ondernemerschap. Ook wordt er direct gezocht naar een plek waar vluchtelingen dagelijks kunnen oefenen met de Nederlandse taal. Bij de pilot zijn, naast VluchtelingenWerk en de gemeente, ook andere lokale organisaties betrokken, zoals lokale ondernemers, welzijnsorganisaties, andere aanbieders van inburgeringcursussen en Stichting Ondernemersladder Soest.

 • Extra aandacht voor Eritreeërs in Soest

  Daarnaast is in Soest specifieke aandacht voor cliënten van Eritrese komaf. De focus hierin ligt hen te begeleiden richting het MBO. De begeleiding richt zich op beroepsoriëntatie en aanmelding op de opleiding en de praktische zaken er omheen zoals o.a. de aanvraag van studiefinanciering, regelen van een bijbaan en hulp bij de aanvraag van extra financiën middelen t.b.v. studiemateriaal en boeken.

 • Project Startbaan in o.a. Hollands Kroon, Haarlem en Den Helder

  Binnen het project Startbaan bieden we in verschillende gemeenten individuele begeleiding aan vluchtelingen die hier behoefte aan hebben. Zij worden aangemeld door hun contactpersoon bij de gemeente. Onze speciaal daarvoor getrainde arbeidscoaches begeleiden de deelnemers tijdens hun eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt of richting een opleiding. Dit project loopt o.a. in Schagen, Hollands Kroon, Haarlem, Heemstede, Haarlemmerliede, Spaarndam, Bloemendaal en Den Helder. 

 • Project Samen op weg naar Werk in Amsterdam

  Binnen het project Samen op weg naar Werk van Instituut GAK worden 30 vluchtelingen uit Amsterdam en omstreken door een team van deskundige arbeidscoaches 6 maanden lang intensief begeleid naar betaald werk en/of een erkende opleiding. Naast wekelijkse individuele begeleiding, waarbij de deelnemers samen met hun arbeidscoach de eigen competenties in kaart brengen, volgen ze een groepstraining van 5 dagdelen. Daarbij ligt de nadruk op gespreks- en presentatievaardigheden en krijgen ze tips en tricks voor het voeren van het sollicitatiegesprek. Op de laatste trainingsdag worden werkgevers uit het netwerk van de arbeidscoach uitgenodigd om échte sollicitatiegesprekken met de deelnemers te voeren.

  Voorwaarde om deel te nemen aan het traject is dat de deelnemer een goede motivatie heeft en echt stappen wil zetten. Het taalniveau moet rond A2 (conversatieniveau) liggen en de deelnemer moet minimaal 2-3 dagen in de week beschikbaar zijn. Eerdere werkervaring en/of opleiding vormen wegwijzers voor de insteek van het traject. Niet zelden is een heroriëntatie aan de orde omdat het beroep in land van herkomst hier niet meer uitgeoefend kan worden. Daarbij is maatwerkondersteuning van de arbeidscoach (vrijwilliger van VluchtelingenWerk) van grote toegevoegde waarde. De arbeidscoaches worden professioneel ondersteund en volgen training voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast hebben zij toegang tot het digitale kennisplatvorm voor begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Contact voor gemeenten

Meer weten over arbeidsparticipatie?

Er is al veel kennis en ervaring in onze regio aanwezig om een passend voorstel te doen aan uw gemeente of mee te denken in de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van Arbeidsparticipatie. Wilt u meer weten over wat VluchtelingenWerk kan betekenen in uw gemeente? Neem contact op met Erna Geleijnse, e-mailadres e.geleijnse@vluchtelingenwerk.nl

 

Project: Coaching on the Job in Amsterdam

Met het project Coaching on the Job worden statushouders begeleid op hun nieuwe werkplek of bij hun BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van leren en werken). Zij worden gecoacht door een jobcoach van VluchtelingenWerk en soms ook additioneel door een taalondersteuner.

Project aan de Slag: 32% van de nieuwkomers naar een betaalde baan

Een weg vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt is moeilijk voor vluchtelingen. Landelijk gezien vindt 11 procent binnen drie jaar een betaalde baan. Met het project Aan de Slag is het VluchtelingenWerk en arbeidsbemiddelaars Pasmatch en Agros gelukt om dat percentage te verhogen naar 32%. Sleutelwoorden zijn samenwerken, investeren en begeleiding op maat.