Wat wij doen

VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen vanaf het moment van aankomst tot en met participatie aan de Nederlandse samenleving. Op deze pagina lees je hoe wij dat doen in de regio West en Midden-Nederland. Naast onderstaande werkzaamheden lopen er in verschillende gemeenten kleinschalige initiatieven. We werken namelijk op veel plekken samen met gemeenten en lokale organisaties. Ook sluiten we regelmatig aan bij inspirerende burgerinitiatieven. 

Juridische begeleiding

Vluchtelingen kunnen in alle stadia van hun asielprocedure rekenen op de deskundige, juridische  begeleiding van onze vrijwilligers en betaalde medewerkers. Onze juridische begeleiders staan hen bij tijdens hun asielprocedure en (indien van toepassing) de gezinsherenigingsprocedure.

Voorbereiding op de participatieverklaring

Vluchtelingen en andere nieuwkomers zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Dit heeft alleen waarde als mensen écht begrijpen waar zij voor tekenen. Het  participatieverklaringstraject van VluchtelingenWerk bereidt hen daarop voor.

Begeleiding uitgeprocedeerden

Asielzoekers die na een zorgvuldige asielprocedure niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten hun toekomstopties opnieuw wegen. Wij begeleiden daarbij. Wanneer terugkeer mogelijk is, bieden we ondersteuning bij een zelfstandige, duurzame terugkeer.

MindFit: focus op mentale gezondheid

Integreren en actief bijdragen aan de samenleving lukt het beste als je mentaal gezond bent. 
Met onze training MindFit bieden wij vluchtelingen die dit nodig hebben, handvatten om (dreigende) psychische problemen op eigen kracht te boven te komen. 

Bekend maakt Bemind: een vluchteling op bezoek

Met het voorlichtings- en ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan met een vluchteling. Zo geven wij vluchtelingen een gezicht.
Nodig jij ook een vluchteling uit in de klas, op je werk of bij je vereniging?

Begeleiding asielzoekers Justitieel Complex Schiphol

Asielzoekers die verblijven in het Justitieel Complex Schiphol, worden ondersteund door de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk.  

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer vluchtelingen vanaf een azc verhuizen naar een eigen woning, staan ze er vaak helemaal alleen voor. Ze hebben nog geen netwerk, spreken de taal niet (voldoende) en moeten ontzettend veel regelen. Onze maatschappelijk begeleiders bieden essentiele steun. 

Taalprojecten: Nederlands leren in de praktijk

Snel Nederlands leren is ontzettend belangrijk: het is de motor van de integratie. Een nieuwe taal leren, doe het beste in de praktijk.
Daarom lopen er in bijna alle gemeenten waar VluchtelingenWerk actief is projecten op het gebied van taal. 

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan de slag en bouwen aan een zelfstandige toekomst, maar hoe vind je in Nederland een baan en wat heb je daarvoor nodig? Met onze aanpak bereiden we vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Euro-Wijzer: begeleiding bij administratie

Zorgen over financiën kunnen de integratie van vluchtelingen ernstig belemmeren. Toch krijgen veel van hen hiermee te maken. Met het project Euro-Wijzer ondersteunen wij vluchtelingminima met het opzetten van een overzichtelijke administratie en budgetteren.

Inburgering: altijd een traject op maat

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen (inclusief alfabetisering). Om iedereen optimaal voor te bereiden op het examen, bieden we altijd een traject op maat.

Bevordering van arbeidsparticipatie

Het is belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk na aankomst in een gemeente kunnen beginnen met participeren. Diverse factoren kunnen de participatie van vluchtelingen in de weg staan. VluchtelingenWerk is voor veel gemeenten een partner in het bevorderen van arbeidsparticiaptie. 

Time4You: Empowerment voor vluchtelingkinderen

Time4You richt zich op empowerment van en belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen van 8 tot 18 jaar in de asielzoekerscentra. Onder het motto “kennis geeft zelfvertrouwen en controle” worden kinderen op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen waar ze mee te maken hebben.

Plan Einstein

Plan Einstein is een project waarbij samen leven, samen leren en samen werken centraal staat. Het project is voor wijkbewoners en vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben, maar vanaf dag 1 bezig zijn met hun toekomst.

Project aan de Slag: 32% van de nieuwkomers naar een betaalde baan

Een weg vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt is moeilijk voor vluchtelingen. Landelijk gezien vindt 11 procent binnen drie jaar een betaalde baan. Met het project Aan de Slag is het VluchtelingenWerk en arbeidsbemiddelaars Pasmatch en Agros gelukt om dat percentage te verhogen naar 32%. Sleutelwoorden zijn samenwerken, investeren en begeleiding op maat.

Project Werkwoorden: vluchtelingen oefenen met vakjargon

Het is voor vluchtelingen niet altijd makkelijk hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot de kansen enorm. Vooral als er ook kennis is over taal die gerelateerd is aan het vakgebied. Met het pilot-project Werk-Woorden gaan vluchtelingen in Amsterdam daarom aan de slag met vakjargon.

Jonge vluchtelingen verminderen stress met MindPower

Opgroeien tussen twee culturen, heftige herinneringen: vluchtelingjongeren kampen vaak met extra problemen. Tijdens de training MindPower leren deze jongeren in groepsverband en via creatieve activiteiten psychische problemen zoals stress te verminderen.

Project: Coaching on the Job in Amsterdam

Met het project Coaching on the Job worden statushouders begeleid op hun nieuwe werkplek of bij hun BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van leren en werken). Zij worden gecoacht door een jobcoach van VluchtelingenWerk en soms ook additioneel door een taalondersteuner.