VluchtelingenWerk in Amsterdam

Vluchtelingen en asielzoekers die in de gemeente Amsterdam komen wonen of worden opgevangen, worden op weg geholpen door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze medewerkers begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven wij voorlichting over en met vluchtelingen. 

De unieke "Amsterdamse aanpak" 

In opdracht van de gemeente verzorgt VluchtelingenWerk in Amsterdam de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De aanpak in Amsterdam is uniek. De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, in combinatie met inburgering. Daar proberen we al mee te beginnen als de vluchteling in een asielzoekerscentrum (azc) in Amsterdam woont. Zo gaat minder kostbare tijd verloren. De gemeente werkt met een intensieve, persoonlijke, duurzame en integrale aanpak voor deze nieuwe Amsterdammers. De aanpak bestaat uit ondersteuning bij o.a. werk, opleiding, ondernemerschap, participatie, inburgering en taal. De gemeente zet hiervoor speciaal getrainde klantmanagers in, ondersteund door jobhunters. Vanuit VluchtelingenWerk worden vluchtelingen 2,5 jaar begeleid door beroepskrachten (in andere gemeenten wordt dit werk gedaan door vrijwilligers). Daarnaast bereiden we statushouders voor op alles waar ze mee te maken krijgen op het moment dat ze een woning in Amsterdam krijgen.

Inspirerende woonprojecten

Amsterdam telt een aantal bijzondere woonprojecten waar jonge vluchtelingen en Nederlanders samen wonen: Startblok Riekerhaven (270 statushouders) en de NDSM-werf in Amsterdam Noord (125 statushouders). VluchtelingenWerk heeft op beide locaties een kantoor waar consulenten hun cliënten ontvangen. Bewoners kunnen bij ons terecht voor maatschappelijke begeleiding. Op Startblok Riekenhaven draaien ook vrijwilligers van ons project Euro-Wijzer speciale spreekuren. Tijdens deze spreekuren begeleiden zij de bewoners met o.a. het op orde brengen van hun administratie en met budgettering.

Gespecialiseerde vrijwilligers 

Dagelijks zetten honderden van onze vrijwilligers zich in voor vluchtelingen in Amsterdam. In de gemeent zijn verschillende gespecialiseerde teams actief die zich richten op bijvoorbeeld de taal (taalcoaches), financiën (budgetcoaches) en wegwijs maken in de nieuwe buurt (wijkvrijwilligers). Daarnaast bieden onze woonvrijwilligers begeleiding bij het tekenen van het huurcontract, de bezichtiging van de woning en de kennismaking met Amsterdam. Vrijwilligers van het juridisch team zetten zich in voor vluchtelingen die bezig zijn met gezinshereniging en asielzoekers in de asielprocedure. Dit doen we zowel vanuit het azc als vanuit ons kantoor op het Surinameplein. Ook in het spreekuur en bij de receptie zijn vrijwilligers onmisbaar bij onze dienstverlening.

Wat kun jij doen?

 

verborgen

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp van honderden vrijwilligers ondersteunen wij de bewoners van alle asielzoekerscentra en de statushouders in bijna alle gemeenten in ons werkgebied. Wij bieden begeleiding vanaf de asielprocedure tot en met het bouwen aan een zelfstandige toekomst in Nederland.

Lees ook meer over onze stichtingonze werkzaamheden of bekijk ons werkgebied.  

 

West en Midden-Nederland

Uitgelicht | Amsterdam

dinsdag 17 augustus 2021

Chadi (22), student Rechtsgeleerdheid aan de UVA, werkt als vrijwilliger op het azc in Almere. Wat doet hij precies op het azc en wat leer...

dinsdag 3 augustus 2021

Eenzaamheid bestrijden, een luisterend oor bieden, vrijwilligerswerk, statushouders aan het werk helpen, maatschappelijk werk, winkelen en...

dinsdag 13 juli 2021

Deelnemers van een inburgeringsklas in Almere hebben een prachtige film gemaakt over de jurken van Merhawit. Tijd om eens een kijkje te...

Samenwerkingspartners in Amsterdam

Wij kunnen en willen ons werk voor vluchtelingen niet alleen doen. Daarom werken wij nauw samen met bedrijven en organisaties in Amsterdam. Een kleine greep uit onze samenwerkingspartners: 

Vacatures in Amsterdam

In Amsterdam zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers en stagiaires. Zowel op onze locaties in de stad als in de asielzoekerscentra. 

 

Als vrijwilliger kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen in Nederland. Dat kan op allerlei verschillende manieren en al vanaf een paar uur per week. Bijvoorbeeld door samen te oefenen met de taal, hen wegwijs te maken in het complexe Nederland, met juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure en veel meer. Kijk of er een vacature is die bij jou past:

Inburgering: altijd een traject op maat

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen (inclusief alfabetisering). Om iedereen optimaal voor te bereiden op het examen, bieden we altijd een traject op maat.

Contact

In verband met het coronavirus zijn onze locaties gesloten voor bezoek. De communicatie en dienstverlening vindt plaats via e-mail, telefoon en WhatsApp. 

Locatie Surinameplein 
Surinameplein 122
1058 GV, Amsterdam (route
020 6277745
info-amsterdam@vluchtelingenwerk.nl

Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via het telefoonnummer 020-627 7745.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.15 uur (tijdelijk gesloten ivm coronavirus)
Spreekuur: dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur (tijdelijk geen spreekuur ivm coronavirus)

Locatie Science Park 
Science Park 617
1098 XH Amsterdam (route)

Locatie Elzenhagen
J.H.Hisgenpad 570
1025 WK Amsterdam (route)

Locatie Het Blauwe Huis
Vanaf maandag 20 september is onze locatie aan de Zeeburgerdijk 265 gesloten.

In verband met het coronavirus is onze locatie gesloten voor bezoek. De communicatie en dienstverlening vindt plaats via email, telefoon en WhatsApp.

Azc Amsterdam  
Willinklaan 3
1067 SL Amsterdam (route
020-3378080
06-22075137
azcamsterdam@vluchtelingenwerk.nl

Wij zijn op dit moment bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag via het telefoonnummer 06-22075137.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (tijdelijk gesloten ivm coronavirus)
Spreekuur: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur (tijdelijk geen spreekuur ivm coronavirus)

Inburgeren bij VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk biedt altijd een inburgeringstraject op maat. Lees meer over ons inburgeringsaanbod of neem contact op: 

06 1061 0638
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam

 

Project: Coaching on the Job in Amsterdam

Met het project Coaching on the Job worden statushouders begeleid op hun nieuwe werkplek of bij hun BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van leren en werken). Zij worden gecoacht door een jobcoach van VluchtelingenWerk en soms ook additioneel door een taalondersteuner.