Dichter Bij Huis brengt wijkbewoners samen

Verschillende groepen van maximaal 10 personen (5 wijkbewoners en 5 nieuwkomers) komen wekelijks bij elkaar op een centrale plek in de buurt. Ze maken kennis met elkaar en met elkaars gewoonten, ze gaan koken en eten, een buurtwandeling maken langs interessante plaatsen en nemen deel aan een creatieve workshop. Na vier bijeenkomsten wordt het geheel gezamenlijk feestelijk afgesloten.

Doel van het project ‘dichter bij huis‘ is het wijkgericht stimuleren en organiseren van langdurige contacten tussen bredase statushouders en inwoners van de stad breda. Om niet alleen eenmalige ontmoetingen te realiseren maar om juist diepgaander contact te leggen is het belangrijk om in kleine groepen regelmatig bij elkaar te komen. Door samen actief dingen te ondernemen leert men elkaar beter kennen. Integratie moet van twee kanten komen. Het is leuk is om van elkaar te leren en elkaars cultuur te ontdekken door bijvoorbeeld samen te koken en recepten en gebruiken uit te wisselen. En om samen dingen te doen zoals kunstbeoefening of sport en samen de buurt te verkennen. Al doende leert men elkaar beter kennen en wellicht zullen er vriendschappen of op zijn minst kennissen ontstaan.

Buurtgericht en kleinschalig
Een voorwaarde is de kleinschaligheid van het project. De grootte van de groep moet zorgen voor intimiteit. Het aantal deelnemers moet ook niet te klein zijn want dan wordt het te persoonlijk. Ideaal is het aantal van 8 – 10 personen. De buurt is het décor. Je kan er elkaar wegwijs maken en kennis maken met bijzondere plekken en mensen in de buurt. Het aantal bijeenkomsten is zorgvuldig gekozen. Men komt vijf sessies bij elkaar en hoeft zich dus niet een lange tijd te binden maar het gaat om meer dan een vluchtige kennismaking met elkaar. Als de eerste ronde van vijf bijeenkomsten naar meer smaakt kan er altjd een vervolgproject aan gekoppeld worden. Dit kan door de deelnemers zelf worden voortgezet en gecoacht worden door een projectleider of professional.

 • Achtergrond

  Deelnemers
  Deelnemers aan ‘ver van thuis, dicht bij huis’ zijn wijkbewoners bestaande uit nieuwkomers en Bredase inwoners. Deze laatste groep bestaat uit mensen die tot op heden nog geen contact met vluchtelingen hebben gehad. De statushouders moeten uit dezelfde wijk komen. In principe is het project geschikt voor vrouwen en mannen van verschillende leeftijden en opleidingsniveau.


  Dichter bij huis
  Het project bestaat uit vijf bijeenkomsten. Deze hebben zowel een informatieve als een activerende en ontspannende functie. De bijeenkomsten zijn gericht op het opdoen van leuke ontmoetingen,het uitwisselen van culturele overeenkomsten en verschillen en gericht op de toekomst. Het einddoel is; ver van thuis maar dichter bij huis om door middel van dit project 50-100 mensen met elkaar in contact te brengen en hiermee de lokale integratie te verbeteren.

  Programma
  KENNIS MAKEN (dit ben ik)
  Een eerste kennismaking met koffie/thee en iets lekkers op een centrale plek in de buurt. Men stelt zich voor. Wie ben je, waar kom je vandaan, waar woon je. De deelnemers vertellen wat over zichzelf en wat hen bezighoudt.

  KOKEN EN ETEN (kook je mee?)
  Zowel de Nederlandse deelnemers als de nieuwkomers maken gerechten. Die worden gezamenlijk opgegeten. Het eten staat niet op zichzelf. Bij ieder gerecht hoort een verhaal met info over het eten uit het land van herkomst, verhalen over keuken gerei en eetgewoonten.

  DE BUURT VERKENNEN (hier woon ik)
  Er wordt gestart start bij een bewoner thuis en daarna twee plaatsen bezocht:

  - een bijzondere persoon (kunstenaar, muzikant, ambacht)

  - een bijzondere plek (moestuin, verzamelplaats voor bedrijven, kerk, moskee, de school)

  Afsluiting op een centrale plek in de buurt.

  CREATIEF (kijk mij eens!)
  Posters maken (o.l.v. een grafisch ontwerpduo worden posters gemaakt. Deze worden mogelijk gedrukt en tentoongesteld.)

  CREATIEF  FEESTELIJKE AFSLUITING
  Tijdens een gezellig samenzijn met muziek en eten en drinken worden ervaringen uitgewisseld over deze wijzes van ontmoeten. Wie weet smaakt het naar meer...

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail

Vragen?

Meer weten over het project Dichter Bij Huis? Neem contact op met Pim van Gerwen via pvangerwen@vluchtelingenwerk.nl of Liesbeth van Well (Breda) via lvanwell@vluchtelingenwerk.nl