Vreemdelingen Informatie Punt

Het vreemdelingen Informatie Punt (VIP) is een onafhankelijk informatie-/ adviespunt. Het voorziet in de behoefte van objectieve en laagdrempelige informatie en advies over de toepassing van de Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Daarnaast signaleert zij knelpunten voor vreemdelingen op het terrein van onder andere gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand welke voortkomen uit het verblijfsrecht. Het VIP draagt zorg voor een de goede en zorgvuldige doorverwijzing van migranten naar andere professionele organisaties wanneer andere vragen aan bod komen. Voorwaarde is dat zij inwoners zijn van de gemeente Eindhoven.
Wat wij doen

Het VIP geeft actuele en doelgroepgerichte informatie en advies over zaken als onder andere:

 •     Verlenging verblijfsdocument
 •     wijziging verblijfsdoel
 •     verplichte inburgering
 •     machtiging voorlopig verblijf
 •     visum kort verblijf
 •     naturalisatie
 •     EU-verblijfsrecht

Maak een afspraak

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij werken uitsluitend op afspraak.
Kronehoefstraat 19, Eindhoven
Milou van Dooren-Weekers - T: 0612646027 - E: vip@vluchtelingenwerk.nl
Facebook @ThinkRegulier

Telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag 9:00-17:00
 • Dinsdag 9:00-17:30
 • Woensdag 9:00-17:30
 • Donderdag 9:00-13:00
 • Vrijdag 9:00-13:00

Afspraken in de avond kunnen in overleg ingepland worden.

Gedegen taalscholen balen van slinkse cowboys

19-11-2020

EINDHOVEN/HELMOND - De vermeende miljoenenfraude die een Eindhovense zakenman pleegde in het inburgeringsonderwijs geeft taalscholen een slechte naam.

SP Eindhoven zegt: Inburgeraars vallen tussen wal en schip

05-10-2020

De Eindhovense SP is bang dat buitenlanders die nog niet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen, in de knel komen als binnenkort de regels opnieuw worden omgegooid.

Ingezonden brief aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) Eindhoven

24-09-2020

Eindhoven, 23-09-2020