Wat wij doen in asielzoekerscentra

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt asielzoekers die verblijven in asielzoekerscentra en andere opvanglocaties.

Begeleiding asielprocedure

Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning door voorlichting te geven, aanwezig te zijn bij gesprekken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en te helpen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

Begeleiding gezinshereniging

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland biedt gezinnen praktische hulp tijdens het hele proces.

Begeleiding bij terugkeer

Wanneer een asielzoeker geen verblijfsvergunning krijgt, wordt hij of zij ondersteund om een weloverwogen keuze te maken. Wat zijn de opties?  VluchtelingenWerk kan begeleiding bieden bij een veilige en waardige terugkeer.

 

 

    Deel dit met anderen