Met wie werken wij samen?

VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via dit partnerschap zitten we samen met werkgevers om tafel om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vluchtelingen. Veel gemeenten zijn overtuigd van de integrale aanpak/methodiek van project VIP om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen. VIP wordt in meerdere gemeenten uitgevoerd.  Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.
Werkgevers zijn vaak nog onbekend met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind. Maar de economie trekt aan en VluchtelingenWerk ziet veel mogelijkheden voor vluchtelingen. Werkgevers kunnen ze de kans bieden om hun talenten te benutten.

Op dit moment zijn ruim 180 bedrijven betrokken bij het project VIP. Die betrokkenheid kent verschillende vormen. Dit is wat deze werkgevers onder andere doen:

  • aanbieden van stages of werkervaringsplekken;
  • verzorgen van een kennismaking op de werkvloer (snuffeldag);
  • vluchtelingen laten oefenen met solliciteren op een VIP-training;
  • aanbieden van een ruimte waar trainingen kunnen plaatsvinden of het VIP-team kan overleggen.
  • Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken met VluchtelingenWerk? Bekijk de folder.

Wilt u ook bijdragen, neem dan een kijkje bij ‘Samenwerkingen met bedrijven’ of neemt contact op met VluchtelingenWerk in uw regio of met uw gemeente om te kijken wat u kunt doen.

De Rabobank Foundation, die ook co-financier van het project is, werkte onlangs mee aan de naamsbekendheid van VIP door een mooi artikel over het project in hun magazine op te nemen.