Uitgeprocedeerden & terugkeer

In dit overzicht zijn weblinks te vinden van vluchtelingenorganisaties die zich net als VluchtelingenWerk inzetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden.

VluchtelingenWerk Nederland begeleidt en ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers. Ook als na een zorgvuldige procedure blijkt dat zij hier niet mogen blijven. In onze projecten verkennen wij met cliënten toekomstmogelijkheden, waaronder terugkeer. Uitgeprocedeerde cliënten die willen terugkeren kunnen we begeleiden bij hun terugkeer en re-integratie.VluchtelingenWerk Nederland

Het ASKV steunt en begeleidt uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Bridge to Better is een non-profit organisatie, die ongedocumenteerde vreemdelingen begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het thuisland.

Website van Defence for Children Nederland met een overzicht van de rechten van 'illegale' kinderen en de belangrijkste wetsartikelen en ontwikkelingen op dit gebied.

iLegalevrouw.nl is bedoeld voor iedereen die hulp verleent aan vrouwen zonder verblijfsvergunning. De website geeft informatie over de rechten en juridische mogelijkheden van vrouwen zonder verblijfsvergunning.

INLIA biedt noodhulp aan asielzoekers en ondersteunt kerken bij hun inzet voor asielzoekers in nood. De informatie op de website is verdeeld in Gemeentelijke opvang, Noodhulp en Kerkelijk Netwerk. Ook voor het Meldpunt Dakloze Asielzoekers. 

Informatie over de werkzaamheden en spreekuren van IOM Nederland, informatiesheets in diverse talen en een overzicht van publicaties en cijfers over terugkeer, gezinshereniging en uitgenodigde vluchtelingen. Ook wordt duidelijk uitgelegd welke rol IOM kan spelen bij gezinshereniging of vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan illegalen. Zorgverleners die te maken hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, kunnen bij Lampion terecht met vragen over medische en gezondheidskwesties, over verblijfsrecht, opvangmogelijkheden en financiën.

LOS is het steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden. Onder 'Organisaties zijn alle organisaties te vinden die zich inzetten voor uitgeprocedeerden.

Belgische organisatie die de gezondheidszorg wil waarborgen voor mensen zonder geldige papieren. Bij het onderdeel ‘Verblijf of terugkeer bij ziekte’ is informatie te vinden over behandelingsmogelijkheden in het herkomstland.

Informatie over Picum, een organisatie die zit inzet voor het waarborgen van de sociale rechten voor migranten zonder verblijfsvergunning in Europa.

Solid Road is een Nederlandse stichting die (ex-) asielzoekers en mensen zonder verblijfspapieren helpt bij terugkeer naar hun land van herkomst. Ze bieden diverse vaktrainingen op maat en businesstrainingen aan.

Deze stichting werkt voor uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning, vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken, instellingen, zelforganisaties en kerken met vragen rond illegaliteit. Er wordt ook hulp geboden bij terugkeer naar het land van herkomst.

Met het project Wereld Tools Plus biedt stichting WereldWijd materiële ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. Mensen die deelnemen aan het project krijgen materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst een klein bedrijf te starten.

Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de belangen van vluchtelingen en ondersteunt mensen die in afwachting van de uitslag van hun procedure geen opvang genieten.