Verlengde asielprocedure: als niet direct kan worden beslist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft soms meer dan vier dagen nodig om over een asielaanvraag te beslissen. In dat geval komt een asielzoeker in de verlengde asielprocedure terecht.

Verlengde asielprocedure

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft soms meer dan ACHT dagen nodig om over een asielaanvraag te beslissen. In dat geval komt een asielzoeker in de verlengde asielprocedure terecht. Na de vierde dag van de algemene asielprocedure bepaalt de IND of ze over voldoende informatie beschikt om een besluit te nemen over een asielaanvraag. Als dit niet mogelijk is, wordt een asielzoeker doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure.

Meer onderzoek nodig

Doorsturen naar de verlengde procedure kan nodig zijn omdat er meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld om vast te stellen welke nationaliteit de asielzoeker heeft. Soms is onderzoek in het thuisland van de asielzoeker nodig.

Verblijf in asielzoekerscentrum

Gedurende de verlengde asielprocedure verblijft de asielzoeker in een asielzoekerscentrum (azc). De IND moet binnen zes maanden, gerekend vanaf de datum van de asielaanvraag, een beslissing nemen op de aanvraag.

Meer informatie