Het Step Up Fonds voor internationale bescherming en capaciteitsontwikkeling

Met het Step Up Fonds van VluchtelingenWerk ondersteunen we lokale en nationale vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties in Europa bij de bescherming en integratie van vluchtelingen. Het fonds is opgericht als onderdeel van onze internationale solidariteit, met als doel capaciteitsontwikkeling en het opzetten van nieuwe samenwerkingen op Europees niveau.

Over het Step Up Fonds

Om vluchtelingen te beschermen is internationale solidariteit en samenwerking meer dan ooit nodig. Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging is nog nooit zo hoog geweest als nu. Internationale bescherming is moeilijk te realiseren en duurzame oplossingen worden nauwelijks bereikt.

Waar Europa het goede voorbeeld zou moeten geven bij het delen van de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen, hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met een verslechtering van de bescherming van vluchtelingen. Aan de buitengrenzen van Europa neemt het geweld tegen vluchtelingen toe en worden mensen bruut geweerd.

Om die reden, en als onderdeel van onze internationale solidariteit, investeert VluchtelingenWerk met het Step Up Fonds in de capaciteitsontwikkeling van vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties aan de grenzen van Europa. Zo zetten wij ons niet alleen in Nederland, maar ook internationaal in voor de rechten en bescherming van vluchtelingen en bouwen tegelijkertijd Europese partnerschappen op zodat we samen kunnen optrekken om het geweld aan de Europese buitengrenzen te stoppen.

Resultaten Step Up Fonds

Het Step Up Fonds werd gelanceerd in 2020. Sindsdien hebben we zestien Europese organisaties ondersteund bij onder meer:

  • de opvang van bootvluchtelingen in Sicilië;
  • het pleiten tegen immigratie-detentie in Italië;
  • het opzetten van een netwerk van asieladvocaten in Kroatië;
  • het uitbreiden van een innovatief huisvestingsproject met gastgezinnen in Spanje;
  • het ontwikkelen van fondsenwerving voor de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen.

Meld je aan voor onze internationale nieuwsbrief!

Hoewel Vluchtelingenwerk vooral in Nederland werkt, zetten we ons ook in voor de rechten van vluchtelingen in Europa. Blijf op de hoogte van onze internationale activiteiten en schrijf je in voor onze internationale nieuwsbrief met de laatste updates over ons internationale werk, verhalen en projecten over de grens.