Project Time4You: zelfvertrouwen voor vluchtelingkinderen

Met het project Time4You zorgen we dat vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra sterker in hun schoenen komen te staan.
placeholder

Meer zekerheid en controle voor kinderen 

In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in asielzoekerscentra. Ook verblijven steeds meer kinderen in (crisis)noodopvanglocaties. Zij zijn zich vaak erg bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Met onder andere bijeenkomsten informeren we deze kinderen op een passende manier over hun positie en toekomst. Die kennis zorgt voor meer zekerheid en controle.  

Wil jij ook een steentje bijdragen? Met jouw steun help je kwetsbare vluchtelingkinderen sterker in hun schoenen te staan.

Geef voor vluchtelingkinderen

Voorlichting en een luisterend oor

Het verblijf in een asielzoekercentrum (azc) is vaak een onzekere en spannende tijd voor vluchtelingkinderen. Kennis over hun situatie zorgt voor zelfvertrouwen en een gevoel van controle. Daarom informeren we deze kinderen tijdens voorlichtingen en wekelijkse bijeenkomsten, op een kindvriendelijke manier, over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Ook kunnen de kinderen er vragen stellen en bieden onze vrijwilligers hen een luisterend oor. Daarnaast hebben onze vrijwilligers een signalerende rol wat betreft het welzijn van de kinderen. Wanneer dat nodig is, verwijzen teamleiders of (regionaal) projectleiders kinderen (en hun ouders) door naar andere instanties.

Uitbreiding naar (crisis)noodopvanglocaties

Het project Time4You is oorspronkelijk ontwikkeld voor reguliere azc’s, maar inmiddels verblijven steeds meer kinderen in Nederland in (crisis)noodopvanglocaties. Dit zijn geïmproviseerde opvanglocaties in bijvoorbeeld tenten, (sport)hallen of oude gebouwen. Ook de kinderen die daar verblijven, proberen we zo goed mogelijk bij te staan. Zo is er een programma ontwikkeld dat beter aansluit op de situatie in noodopvanglocaties. Zo werken we met “mobiele” teams die snel aanwezig kunnen zijn en met zoveel mogelijk vaste gezichten. Ook bieden we kinderen extra begeleiding bij het omgaan met de vele verhuizingen.

Geef om vluchtelingkinderen

In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Met jouw steun help je deze extra kwetsbare kinderen sterker in hun schoenen te staan. Help je ook mee?

Zelfstandige vluchtredenen

Daarnaast kijken onze vrijwilligers of kinderen wellicht om zelfstandige redenen (dus anders dan hun ouders) gevaar lopen in hun land van herkomst en of dit invloed heeft op de asielprocedure. Ook andere knelpunten in de opvang- en het asielbeleid van kinderen die worden gesignaleerd, brengen we onder de aandacht van beleidsmakers, betrokken professionals en/of organisaties.

placeholder

Mary (15) uit Syrië bezoekt bijna wekelijks Time4You

Vandaag gaat het tijdens de Time4You-bijeenkomst over wachten. 'Dat wachten vind ik nog niet eens het ergste', zegt Mary. 'Vooral het verhuizen vind ik vervelend.' Mary heeft de afgelopen anderhalf jaar op zes verschillende locaties gewoond. De andere jongeren, allemaal ook vier of meer keer verhuisd, geven haar gelijk: steeds weer moeten verhuizen is ontzettend moeilijk.

Mary vertelt over haar leven in het azc

Samenwerkingspartners

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door AMIF, het VSB Fonds en Kinderpostzegels.

Logo Europese Unie | Mede financierder Time 4 You

Meer weten?

Wil je meer weten over project Time4You? Neem contact op met projectleider Colette van de Velde via time4you@vluchtelingenwerk.nl