VluchtelingenWerk Internationaal

Vluchtelingen die de Europese grenzen passeren zijn lang niet altijd veilig. Daarom maakt VluchtelingenWerk zich niet alleen in Nederland, maar ook in Europa sterk voor de bescherming van vluchtelingen. Uit internationale solidariteit ondersteunen wij vluchtelingenorganisaties aan de buitengrenzen van Europa. Lees hier meer over onze internationale activiteiten.
placeholder

Steun aan Europese partnerorganisaties

Steeds vaker worden vluchtelingen en asielzoekers buiten én binnen de Europese grenzen inhumaan behandeld. Zo vinden er veel gewelddadige 'pushbacks' plaats aan de  buitengrenzen van Europa. Bij een pushback worden vluchtelingen teruggeduwd van het ene naar het andere land en wordt het internationale recht op het vragen van asiel genegeerd. Wie het wel lukt de grens te passeren, krijgt vaak nauwelijks toegang tot juridische bijstand, weinig mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien of wordt maandenlang in detentie geplaatst. VluchtelingenWerk maakt zich sterk voor deze vluchtelingen en ondersteunt daarom partnerorganisaties aan de grenzen van Europa .

Meer over onze internationale samenwerking

Meld je aan voor onze internationale nieuwsbrief!

Hoewel Vluchtelingenwerk vooral in Nederland werkt, zetten we ons ook in voor de rechten van vluchtelingen in Europa. Blijf op de hoogte van onze internationale activiteiten en schrijf je in voor onze internationale nieuwsbrief met de laatste updates over ons werk, verhalen en projecten over de grens.

Internationale belangenbehartiging

Vluchtelingen en asielzoekers worden steeds vaker buiten én binnen de Europese grenzen inhumaan behandeld. VluchtelingenWerk vindt dat Europa gezamenlijk verantwoordelijkheid moet dragen voor een menswaardige opvang en de bescherming van vluchtelingen. Daarnaast wordt het asiel- en vluchtelingenbeleid ook steeds meer in Brussel bepaald, in plaats van in Den Haag. Daarom richten we ons met onze belangenbehartiging niet alleen op Nederland, maar ook op Europese beleidsmakers.

Lees alles over onze nationale en internationale lobby
placeholder

'Brussel' in de gaten houden

Vanwege het gemeenschappelijke asielsysteem is het van groot belang om 'Brussel' in de gaten te houden. Zo kunnen we in een vroeg stadium het wetgevingsproces beïnvloeden. Daarvoor is VluchtelingenWerk aangesloten bij ECRE, een Europese koepelorganisatie die het wetgevingsproces in Brussel op de voet volgt.

Bekijk het werk van ECRE

Vluchtelingen en Europa

Het thema 'vluchtelingen' staat al lange tijd hoog op de Europese agenda. En de laatste maanden krijgt het meer aandacht dan ooit.

Ons standpunt over toegang tot Europa