Onze internationale projecten

VluchtelingenWerk maakt zich ook in Europa en op Curaçao sterk voor de bescherming en integratie van vluchtelingen en asielzoekers. We delen onze kennis en expertise met lokale organisaties in andere landen en ondersteunen hen met financiële middelen. Zo kunnen zij ter plekke de best mogelijke hulp bieden en zetten we ons samen in om de belangen van vluchtelingen te behartigen.
placeholder

Onze internationale projecten: het Step Up Fonds

Asielzoekers en vluchtelingen die de Europese grenzen zijn gepasseerd, zijn lang niet altijd veilig. In veel Oost- en Zuid-Europese landen zoals Kroatië, Griekenland en Hongarije komen vluchtelingen in gewelddadige en mensonterende situaties terecht. VluchtelingenWerk deelt haar jarenlange expertise op het gebied van belangenbehartiging en juridische begeleiding met mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties aan deze buitengrenzen van Europa en steunen hen in hun werk voor vluchtelingen. Dat doen we met ons STEP UP FOnds, een fonds dat is opgericht om de capaciteit van onze partnerorganisaties over de grens te vergroten.

VluchtelingenWerk ondersteunt ons op het gebied van fondsenwerving, belangenbehartiging en meer. Hiermee helpen ze ons om weerbaarder te worden zodat we klaar zijn voor de toekomst, niet alleen het ‘nu’.

Artemis Papatheodorou is projectmanager bij de Greek Council for Refugees

Voorbeelden van onze internationale steun

Met onze huidige projecten ondersteunen we:  

Meld je aan voor onze internationale nieuwsbrief!

Hoewel Vluchtelingenwerk vooral in Nederland werkt, zetten we ons ook in voor de rechten van vluchtelingen in Europa. Blijf op de hoogte van onze internationale activiteiten en schrijf je in voor onze internationale nieuwsbrief met de laatste updates over ons werk, verhalen en projecten over de grens.

Samenwerkingspartners

Veel samenwerkingspartners van ons Internationaal programma zijn aangesloten bij de Europese koepelorganisatie ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Onze projecten ontvangen subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, particuliere fondsen, de EU en de Nationale Postcode Loterij.

Wij komen graag in contact!

Wil je meer weten over internationale projecten? Neem contact op met projectleider Ella de Lange: edelange@vluchtelingenwerk.nl