Onze internationale projecten

VluchtelingenWerk maakt zich ook in Europa en op Curaçao sterk voor de bescherming en integratie van vluchtelingen en asielzoekers. We delen onze kennis en expertise met lokale organisaties in andere landen en ondersteunen hen met financiële middelen. Zo kunnen zij ter plekke de best mogelijke hulp bieden en zetten we ons samen in om de belangen van vluchtelingen te behartigen.
placeholder

Expertise delen in Europa

Asielzoekers en vluchtelingen die de Europese grenzen zijn gepasseerd, zijn lang niet altijd veilig. In sommige Oost- en Zuid-Europese landen komen zij in mensonterende situaties terecht. Wij delen onze expertise op het gebied van belangenbehartiging, juridische begeleiding en vrijwilligersbeleid met lokale mensenrechtenorganisaties in Europa om hen te steunen in hun werk voor vluchtelingen.

Alles over het STEP UP fonds

VluchtelingenWerk heeft het STEP UP Fonds opgezet om de capaciteit van lokale mensenrechtenorganisaties te vergroten.
Meer over het fonds
placeholder

Inhumane omstandigheden in Europa

Vluchtelingen en asielzoekers worden steeds vaker vlak buiten én binnen de Europese grenzen inhumaan behandeld. Denk aan: nauwelijks toegang tot juridische bijstand, weinig mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien en maandenlange (onterechte) detentie. Ook worden mensen soms zonder proces en met geweld teruggeduwd naar buurlanden. Deze “pushbacks” vinden bijvoorbeeld plaats tussen Griekenland en Turkije, Kroatië en Bosnië en tussen Italië en Libië.

Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk vindt dat Europa gezamenlijk verantwoordelijkheid moet dragen voor de bescherming van vluchtelingen. Daarbij wordt het asiel- en vluchtelingenbeleid steeds meer in Brussel bepaald, in plaats van in Den Haag. Hierdoor moeten wij als VluchtelingenWerk ook verder kijken dan onze landsgrenzen. Dat doen wij via belangenbehartiging, met praktische steun en door het delen van onze expertise op het gebied van vrijwilligersbeleid en (juridische) kennis met andere (mensenrechten)organisaties in Europa.

Met onze huidige projecten ondersteunen we:  

Samenwerkingspartners

Veel samenwerkingspartners van ons Internationaal programma zijn aangesloten bij de Europese koepelorganisatie ECRE (European Council on Refugees and Exiles).

Onze projecten ontvangen subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, particuliere fondsen, de EU en de Nationale Postcode Loterij.

VluchtelingenWerk ondersteunt ons met capaciteitsversterking op het gebied van fondsenwerving, belangenbehartiging en meer. Hiermee helpen ze organisaties om weerbaar te worden zodat ze ook klaar zijn voor de toekomst, niet alleen het ‘nu’.

Artemis Papatheodorou is projectmanager bij de Greek Council for Refugees

Blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over onze internationale projecten en samenwerkingspartners? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Ja, ik wil op de hoogte blijven

Wij komen graag in contact!

Wil je meer weten over internationale projecten? Neem contact op met projectleider Ella de Lange: edelange@vluchtelingenwerk.nl